facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Access Success – konferencja naukowa licealistów z III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach

27 i 28 kwietnia br. realizowany będzie projekt  Access Success, którego autorami są uczniowie z III Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W ramach projektu odbywać się będzie konferencja (27 kwietnia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie), podczas której zaproszeni goście, osiągający sukcesy i reprezentujący różne zawody opowiedzą  o pracy, drodze zawodowej, swoich projektach czy pasji. 28 kwietnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będą warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości. Celem  autorów projektu jest pokazanie rówieśnikom, że warto się rozwijać, nabywać nowe umiejętności, szukać pasji, pomysłu na siebie, na przyszły zawód i dorosłe życie. Gościem honorowym konferencji jest zastępca dyrektora Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych dr hab. Piotr Kwapuliński. Wśród prelegentów znaleźli się mi.in. Maria Trepińska – dziennikarka magazynu Forbes, autorka książki „Religa. Świat wokół serca”, Aleksandra Kozera – założycielka fundacji Elab, studentka Harvard Graduate School of Education, Urszula Szulc – Dyrektor Programu Bakcyl – Warszawski Instytut Bankowości, Paweł Anyszewski – Dyrektor Marketingu – Bank Ochrony Środowiska, Jan Przybyłowicz – student King’s College London, laureat konkursu E(x)plory, Wojciech Zych – student London School of Economics, organizator Polish Economic Forum w Londynie.

Więcej informacji dostępnych tutaj: https://www.facebook.com/access.success.zwzt/

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.