facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Klasa Uniwersytetu Śląskiego z nauką języka chińskiego – podpisanie trójstronnego porozumienia

W poniedziałek 3 września 2018 roku o godzinie 14.00 na Wydziale Nauk Społecznych, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach, odbędzie się podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim i Miastem Katowice.

Celem projektu pod nazwą „X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego – klasa Uniwersytetu Śląskiego z nauką języka chińskiego z elementami kultury” jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu nauczania realizowanego w nowatorskich i aktywizujących uczniów formach, stymulowanie rozwoju i zdolności poznawczych młodzieży. Uczniowie będą mogli także uczestniczyć w organizowanych przez Wydział Filologiczny oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej wydarzeniach mających na celu upowszechnienie kultury i języka chińskiego.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisze dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, miasto reprezentować będzie wiceprezydent Waldemar Bojarun, natomiast szkołę – dyrektor dr Barbara Nowak.

Uczniowie i nauczyciele będą mogli wysłuchać prelekcji „Azjatyckie inspiracje kina”. Wykład wygłosi dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej, które będzie realizatorem porozumienia.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.