facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja podsumowująca pierwszą edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”

18 czerwca 2019 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”, podczas której uczestnicy programu zaprezentowali efekty całorocznej pracy pod okiem opiekuna naukowego w trzech obszarach nauk – sztuki, nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych oraz nauk humanistyczno-społecznych. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się nie tylko Najlepszych i ich tutorzy, ale także zaproszeni goście, w tym najbliżsi oraz uczniowie klas, do których uczęszczają uczestnicy programu wraz z ich nauczycielami.

„Uniwersytet Najlepszych” to pierwszy tego typu program w województwie śląskim mający na celu rozwijanie pasji najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Dzięki spersonalizowanej edukacji opartej na tutoringu „Uniwersytet Najlepszych” wspiera uczniów w rozwoju ich aktywności poznawczej oraz pobudza ich innowacyjność oraz kreatywność. Tutor, opiekun pomagający w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań ucznia, wspiera w odkryciu i rozwinięciu talentów w obszarze nauk, który najbardziej interesuje ucznia.

Pierwsza edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów katowickich szkół – zgłoszonych zostało ponad 60 kandydatów, spośród których komisja złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego wybrała 30 najzdolniejszych uczniów mogących podjąć pracę pod okiem tutorów.

– To unikatowa inicjatywa, realizowana w porozumieniu z miastem. Pomyśleliśmy, że trzeba zbudować ofertę programową dla najlepszych, wybitnych, wyróżniających się uczniów; także tych, którzy mogą szukać dróg swojego rozwoju w całej Polsce, a nawet na świecie. Chcemy sprawić, aby podczas namysłu nad swoją przyszłością edukacyjną, pomyśleli o Śląsku jako o miejscu, gdzie mogliby kształcić się, mieszkać i pracować – mówił o programie Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.