facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Latający Uniwersytet Śląski

Latający Uniwersytet Śląski to inspirujący wykładowcy, interesujące zajęcia i nowoczesne techniki nauczania, dzięki którym uczniowie skutecznie powtórzą materiał i poszerzą swoją wiedzę.

Latający 
Uniwersytet Śląski

W ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego wykładowcy i trenerzy Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów przygotowują nowoczesne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów na poszczególnych etapach kształcenia. Podczas spotkań z naukowcami UŚ młodzi adepci nauki mają okazję przekonać się, że nauka może być fascynującą przygodą rozwijającą zainteresowania i pasje. Poza wykładami w ofercie Latającego Uniwersytetu Śląskiego znajdują się warsztaty, pokazy chemiczne i eksperymenty biologiczne. Nie brakuje również lekcji z wykorzystaniem przenośnego laboratorium. Ponadto maturzystom cennych wskazówek udzielają  dydaktycy praktycy z Uniwersytetu Śląskiego współpracujący m.in. z Okręgową Komisją Edukacyjną. Z myślą o tej grupie uczniów przygotowano specjalne bloki zajęciowe z języka polskiego i matematyki, które pomogą nie tylko uporządkować i powtórzyć materiał, ale stanowić będą również trening przed egzaminem maturalnym.

Wykłady i interaktywne pokazy Latającego Uniwersytetu Śląskiego odbywają się nieodpłatnie w szkołach pięciu województw: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.

Szczegółowych informacji na temat Latającego Uniwersytetu Śląskiego udziela Aleksandra Kwiatkowska z Działu Promocji (tel. 32 359 20 41, a.kawiatkowska@us.edu.pl).

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.