facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

23 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, aula im. Andrzeja Pawlikowskiego) rozpocznie się pierwszy etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej, obejmującej rozwiązywanie zadań oraz laboratoryjnej, polegającej na rozwiązaniu zadania praktycznego i sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonej analizy.

XI edycja Święta Liczby Pi

14 i 15 marca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim odbywać się będzie Święto Liczby Pi, w ramach którego przewidziano liczne wykłady, warsztaty, pokazy i konkursy. Pierwszy dzień obchodów zostanie zorganizowany w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, drugi – w Chorzowie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Dni otwarte kierunku międzynarodowe studia polskie

Od 22 do 23 marca 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach i w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będą dni otwarte kierunku międzynarodowe studia polskie, które adresowane są do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wykład i warsztaty, interaktywną grę edukacyjną, a także prezentację kierunku.

Harmonogram spotkań

Seminarium pt. „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”

16 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się seminarium pt. „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. takie kwestie, jak: tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego, kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę czy adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego.

Podpisanie umowy pomiędzy UŚ a XIV LO w Katowicach

W piątek 10 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Henryka Sucharskiego a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna skoncentrowana przede wszystkim na komunikacji kulturowej i nowych mediach oraz innych zjawiskach w kulturze współczesnej.

Hispanofonia 2017

16 marca 2017 roku w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Hispanofonii – wydarzenia, którego jednym z głównych celów jest promocja języka hiszpańskiego w naszym regionie. Spotkanie, którego organizatorem jest Zakład Hispanistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, adresowane jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

We wtorek 21 marca 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Dzień Otwarty WPiPs UŚ. Podczas IV edycji wydarzenia pracownicy, doktoranci i studenci wydziału przygotowali siedemnaście warsztatów dla uczniów, w tym zajęcia w laboratorium psychologicznym oraz dwa szkolenia skierowane do nauczycieli dotyczące roli sprawiedliwego wychowawcy w edukacji oraz możliwości wykorzystania filmów fabularnych w pracy z uczniem.

I Śląsko – Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej

15 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 66) odbędzie się I Śląsko – Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej. Celem wydarzenia jest promocja i wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie w zakresie lepszego dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy i gospodarki. Do udziału w forum zaproszeni zostali przedstawiciele szkół zawodowych w regionie, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych oraz pracodawcy. Pracownicy Działu Promocji UŚ będą udzielać szczegółowych informacji odnoście kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także zasad rekrutacji na studia. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Sosnowca.

XIV edycja konkursu „English Days”

Już 14 marca 2017 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kolejny raz będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych podczas XIV edycji konkursu „English Days”. Uczestnicy w tym roku zmierzą się ze znajomością historii i kultury Irlandii. Organizatorem jest I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach, a patronat nad wydarzeniem objął Instytut Kultury i Literatury Anglojęzycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Zagłębiowskie Targi Akademickie

W czwartek 9 marca 2017 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu – Technikum nr 4 Transportowe odbędą się II Zagłębiowskie Targi Akademickie. W wydarzeniu adresowanym do maturzystów uczestniczyć będą przedstawiciele szkół wyższych i policealnych, w tym pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie zainteresowani studiami będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad rekrutacji.

Dzień Otwarty w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej

W środę 8 marca 2017 roku w godz. od 9.30 do 17.00 odbywać się będzie Dzień Otwarty w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego) skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach

16 marca 2017 roku o godz. 9.40 w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach rozpocznie się „Dzień historyczno-politologiczno-prawniczy”, którego organizatorami są Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i warsztaty naukowe. Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów Uniwersytetu Śląskiego z zakresu administracji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, politologii czy historii. W przerwach między zajęciami pracownicy Działu Promocji UŚ udzielą wszystkim zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji na studia.

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w ZSTiO MERITUM w Siemianowicach Śląskich

7 marca 2017 roku pracownicy Działu Promocji UŚ będą gościć w murach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich. Uczniowie dowiedzą się o tym jakie kierunki i specjalności studiów oferuje Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz jakie wymagania trzeba spełnić, by dostać się na wymarzone studia. Będą mieli także szansę, by zapytać o wszystkie nurtujące ich kwestie związane z wyborem odpowiedniego kierunku.

Dzień otwarty Wydziału Artystycznego w Cieszynie

W środę 15 marca 2017 roku w godz. od 9.00 do 16.00 na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2 oraz 6) zorganizowany zostanie dzień otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W programie wydarzenia zaplanowano:

 • prezentacje pracowni Instytutu Sztuki: pracowni ceramiki, grafiki warsztatowej, witrażu, malarstwa, rzeźby oraz fotografii,
 • warsztaty 3D oraz projektowania gier,
 • prezentację na temat sztuki komiksu,
 • wykłady poświęcone projektowaniu graficznemu oraz plakatowi,
 • spotkanie z kompozytorem prof. zw. dr. hab. Aleksandrem Lasoniem oraz dr. hab. Tomaszem Orlowem,
 • koncert muzyki rozrywkowej,
 • prezentacje wizualno-muzyczne studentów specjalności dźwięk w grach,
 • występ mgr. Marcina Żupańskiego, mgr. Wojciecha Golca oraz członków Międzywydziałowego Zespołu Folkowego FolkUŚ pod kierunkiem dr Magdaleny Szyndler,
 • warsztaty wielogłosowego śpiewu prowadzone przez dr hab. prof. UŚ Izabellę Zielecką-Panek, dyrygent Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”,
 • udział w jam session,
 • zwiedzanie Wydziału Artystycznego UŚ.

Wydarzeniom towarzyszyć będą dwie wystawy: „Fryderyk Chopin in memoriam” oraz „Oskar Kolberg in memoriam” oraz finisaż wystawy „Idea/Interdyscyplinarność”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

VII Targi Edukacyjne Powiatu Mikołowskiego

2 marca 2017 r. w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1A, odbędą się „VIII Targi Edukacyjne Powiatu Mikołowskiego”. Oferta skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Targi będą trwać w godzinach od 10.00 do 13.00.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego będą udzielać szczegółowych informacji odnośnie szerokiej oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji.

Ortografia znów połączy pokolenia…

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu i Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zapraszają do udziału w czwartej edycji konkursu ortograficznego „TRZY POKOLENIA”. Tak jak w trzech poprzednich edycjach jego uczestnicy walczyć będą o tytuł BYTOMSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII.

VII Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego

Już w najbliższy piątek, czyli 3 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie przy ul. Plac Londzina 3, odbędą się „VII Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego. Oferta skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Targi będą trwać w godzinach od 10.00 do13.00. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Cieszyński.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego będą udzielać szczegółowych informacji odnośnie szerokiej oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji.

Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji w Jastrzębiu Zdroju

W dniu 28.02.2017r. odbędą się MŁODZIEŻOWe  Targi PRACY I EDUKACJI organizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju. Targi mają na celu przybliżyć i rozpowszechnić ofertę edukacyjną wśród młodzieży. Pracownicy Działu Promocji będą udzielać informacji dotyczących kierunków oraz specjalności oferowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

ŚląskieTargi Edukacji w Dąbrowie Górniczej

22 lutego w V Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej odbędą się Śląskie Targi Edukacji. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego będą odpowiadać na pytania kandydatów odnośnie oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji. Zapraszamy do naszego stoiska !

Latający Uniwersytet Śląski w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym w Sosnowcu

Latający Uniwersytet Śląski jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Nazwa nawiązuje do nieformalnych instytucji działających na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, słynących ze zmieniających się miejsc wykładów. Latający Uniwersytet Śląski to inspirujący wykładowcy, interesujące zajęcia i nowoczesne techniki nauczania, dzięki którym uczniowie skutecznie powtórzą materiał i poszerzą swoją wiedzę.

Dzień z UŚ, czyli USiowe love

14 lutego 2017 roku na Wydziale Artystycznym oraz Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego organizuje wydarzenie pod nazwą Dzień z UŚ czyli, USiowe love. W ramach wydarzenia odbędą się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych z 12 wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł nie jest przypadkowy - ma nawiązywać do święta zakochanych, stąd działanie zaplanowane zostało na ten dzień.

Przygotowanie do matury podczas ferii zimowych

Maturzyści mogą przygotować się do egzaminu dojrzałości podczas ferii zimowych. Szybkie Powtórki Maturalne to projekt, który umożliwia powtórzenie najtrudniejszych i najczęściej pojawiających się w arkuszach zagadnień maturalnych podczas trzygodzinnych wykładów. Spotkania odbywać będą się od 25 do 27 stycznia 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Intensywne Warsztaty Maturalne

Do matury pozostało 111 dni. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Uniwersytet Śląski Maturzystów przygotował Intensywne Warsztaty Maturalne. Przed uczestnikami trzy miesiące intensywnej pracy i trzydzieści godzin nauki z wybranych bloków tematycznych obejmujących: matematykę, język polski, WOS, historię, chemię, biologię i geografię. Spotkania poprowadzą trenerzy oraz wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujący się w przygotowywaniu do egzaminu maturalnego zgodnie z wymaganiami CKE i MEN.

Latający Uniwersytet Śląski w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

Latający Uniwersytet Śląski jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Nazwa nawiązuje do nieformalnych instytucji działających na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, słynących ze zmieniających się miejsc wykładów. Latający Uniwersytet Śląski to inspirujący wykładowcy, interesujące zajęcia i nowoczesne techniki nauczania, dzięki którym uczniowie skutecznie powtórzą materiał i poszerzą swoją wiedzę.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

13 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Katowicach rozpocznie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i warsztaty naukowe. Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów Uniwersytetu Śląskiego z zakresu filologii, kultury, nowych mediów, filozofii, psychologii, historii, fizyki, a także w szkoleniu telewizyjnym i warsztatach z komiksu, poprawnej artykulacji i wystąpień publicznych, spirometrii oraz zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną uczelni.

Latający Uniwersytet Śląski gościł w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu

16 grudnia 2016 roku Latający Uniwersytet Śląski gościł w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu. Warsztaty poprowadzili pracownicy Uniwersytetu Śląskiego:

Dni dawców szpiku na Uniwersytecie Śląskim

Od 5 do 9 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Śląskim prowadzona będzie akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego lub komórek macierzystych.

Rejestracja odbywać będzie się w następujących lokalizacjach:

VI Targi Edukacyjne Powiatu Bielskiego

29 listopada 2016 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach odbywać się będą VI Targi Edukacyjne Powiatu Bielskiego. Uczestnicy targów będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, w tym z ofertą Uniwersytetu Śląskiego. Pracownicy uczelni odpowiedzą również na wszelkie pytania kandydatów na studia dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na studia na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym.   

VIII Pszczyńskie Targi Edukacyjne

28 listopada 2016 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w hali Powiatowego Ośrodka i Rekreacji w Pszczynie odbywać się będą VIII Pszczyńskie Targi Edukacyjne, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego. Pracownicy uczelni odpowiedzą na wszystkie pytania kandydatów na studia dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na studia, na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym.  

Wykład prof. Aleksandry Janowskiej pt. „Dawne formy grzecznościowe. Honoratywność”

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach organizuje wykłady otwarte z etyki słowa, których celem jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia językowe i etyczne. Etyka słowa to nauka, która formułuje postulaty „właściwego kontaktu językowego”, uwzględniającego godność rozmówcy, niezależnie od jego poglądów, przekonań, uczciwość przekazu słownego, a także dobór odpowiedniej formy wypowiedzi. Wykłady odbywać się będą w auli im.

Skróty