facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Akcja „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”

Już niedługo uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zdawać będą egzaminy maturalne. Jak co roku Uniwersytet Śląski będzie ich wspierać. Po raz kolejny abiturienci z województw śląskiego i małopolskiego otrzymają w prezencie specjalnie przygotowane na to wydarzenie długopisy z hasłem „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”.

Jubileuszu 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie w tym roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Jubileusz z tej okazji zaplanowano na 21 oraz 22 kwietnia 2017 roku. Pierwszy dzień obchodów rozpocznie się w gmachu szkoły, następnie od godziny 13.00 uroczystości zostaną przeniesione do  Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana. Z tej okazji wykład wygłosi  Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. Finansów i Rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.

Program wydarzenia

Targi edukacyjne w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

21 kwietnia 2017 roku w  X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Katowicach odbywać się będą targi edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest to szansa dla maturzystów, by zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych. Wszystkich chętnych zapraszamy w godzinach od 12.00 do 14.00.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego, którzy przedstawią ofertę Uczelni na rok akademicki 2017/2018 oraz odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące zasad rekrutacji.

Dzień Otwarty Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

21 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbywać się będzie Dzień Otwarty połączony z obchodami V Międzynarodowego Dnia Geografa. Podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w wykładach, warsztatach, prelekcjach i konkursach przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz przez członków Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

II Bielskie Targi Akademickie

20 kwietnia 2017 r. od 10.30 do 16.00 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej odbędą się II Bielskie Targi Akademickie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiciele Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprezentują ofertę edukacyjną na rok akademicki 2017/2017 oraz odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące zasad rekrutacji.

Darmowe kursy języka angielskiego - ankieta

Wiesz jakie są Twoje preferencje w przyswajaniu języka obcego? Wypełnij, krótką ankietę i pomóż stworzyć naszemu partnerowi, organizacji  Yes For Europe profil darmowych kursów online języka angielskiego w biznesie.  Ankieta jest rozpowszechniana w całej Unii Europejskiej - zależy nam, aby polscy studenci również mogli podzielić się swoimi oczekiwaniami. Wypełnienie ankiety zajmuje dwie minuty: https://goo.gl/forms/sTGAnASfFUQd2geZ2

II Dzień Akademicki w I Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie

5 kwietnia 2017 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie już po raz drugi organizuje Dzień Akademicki. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie licealistów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na wyższych uczelniach naszego regionu. Nauczyciele akademiccy przygotowali dla uczniów szereg wykładów oraz warsztatów. Oprócz tego przedstawiciele Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego zaprezentują ofertę edukacyjną na rok akademicki 2017/2018 oraz odpowiedzą na pytania dotyczące przebiegu rekrutacji.

I edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

„Uniwersjada Polonistyczna” to turniej wiedzy o literaturze i języku polskim, nad którym patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Jarosz.

Dzień otwarty polonistów

5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wziąć udział w wykładach, laboratoriach, warsztatach oraz konkursach zorganizowanych w ramach Dnia otwartego polonistów. Uczestnicy mogą wybierać spośród szerokiej oferty zajęć dotyczących literatury, języka i wiedzy o kulturze, ale także praktycznych warsztatów z zakresu dziennikarstwa, kreatywnego pisania czy technik autoprezentacji.

Konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia...”

5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w godz. od 9.00 do 17.30 odbywać się będzie studencka konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia w ujęciu prawnym i praktycznym”, której organizatorami są Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego.

Dzień z Prawem Konstytucyjnym

3 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Dzień z Prawem Konstytucyjnym, którego hasłem przewodnim będą „Polskie tradycje ustrojowe. Od Konstytucji 3 Maja 1791 roku do czasów współczesnych”. Wydarzenie adresowane jest do licealistów ze współpracujących z UŚ szkół z województwa śląskiego.

Program spotkania:

Festiwal Wiedzy „Nauka – sposób na sukces”

W piątek 24 marca 2017 roku w godz. od 10.30 do 14.15 w Wodzisławiu Śląskim odbywać się będzie Festiwal Wiedzy. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Nauka – sposób na sukces”.

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Oświęcimiu

30 marca 2017 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych nr 2 w Oświęcimiu w godzinach 9.00-13.00 odbędą się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami Targów są Starosta Oświęcimski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu. W programie wydarzenia przewidziane są prelekcje tematyczne oraz możliwość zapoznania się z ofertami pracy, staży i praktyk. Ponadto, Targi są świetną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyszłym pracodawcą oraz do podjęcia decyzji dotyczących przyszłości zawodowej.

VIII Powiatowa Giełda Szkół Wyższych w Żywcu

W piątek 24 marca 2017 od 10.00 do 13.00 w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu odbędzie się VIII Powiatowa Giełda Szkół Wyższych. Wydarzenie to jest adresowane przede wszystkim do tegorocznych maturzystów, a obecni tam przedstawiciele szkół wyższych m.in. pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego, będą udzielać informacji na temat ofert edukacyjnych uczelni na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad rekrutacji na studia.

XIX Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2017

Od 21 do 23 marca 2017 roku w hali widowiskowo-sportowej „Spodek” w Katowicach odbędą się XIX Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2017, podczas których pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2017/2018. Uczestnicy targów będą mieli także możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji na studia. Udział w targach dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny.

XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

23 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, aula im. Andrzeja Pawlikowskiego) rozpocznie się pierwszy etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej, obejmującej rozwiązywanie zadań oraz laboratoryjnej, polegającej na rozwiązaniu zadania praktycznego i sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonej analizy.

XI edycja Święta Liczby Pi

14 i 15 marca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim odbywać się będzie Święto Liczby Pi, w ramach którego przewidziano liczne wykłady, warsztaty, pokazy i konkursy. Pierwszy dzień obchodów zostanie zorganizowany w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, drugi – w Chorzowie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Dni otwarte kierunku międzynarodowe studia polskie

Od 22 do 23 marca 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach i w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będą dni otwarte kierunku międzynarodowe studia polskie, które adresowane są do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wykład i warsztaty, interaktywną grę edukacyjną, a także prezentację kierunku.

Harmonogram spotkań

Seminarium pt. „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”

16 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się seminarium pt. „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. takie kwestie, jak: tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego, kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę czy adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego.

Podpisanie umowy pomiędzy UŚ a XIV LO w Katowicach

W piątek 10 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Henryka Sucharskiego a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna skoncentrowana przede wszystkim na komunikacji kulturowej i nowych mediach oraz innych zjawiskach w kulturze współczesnej.

Hispanofonia 2017

16 marca 2017 roku w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Hispanofonii – wydarzenia, którego jednym z głównych celów jest promocja języka hiszpańskiego w naszym regionie. Spotkanie, którego organizatorem jest Zakład Hispanistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, adresowane jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

We wtorek 21 marca 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Dzień Otwarty WPiPs UŚ. Podczas IV edycji wydarzenia pracownicy, doktoranci i studenci wydziału przygotowali siedemnaście warsztatów dla uczniów, w tym zajęcia w laboratorium psychologicznym oraz dwa szkolenia skierowane do nauczycieli dotyczące roli sprawiedliwego wychowawcy w edukacji oraz możliwości wykorzystania filmów fabularnych w pracy z uczniem.

I Śląsko – Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej

15 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 66) odbędzie się I Śląsko – Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej. Celem wydarzenia jest promocja i wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie w zakresie lepszego dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy i gospodarki. Do udziału w forum zaproszeni zostali przedstawiciele szkół zawodowych w regionie, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych oraz pracodawcy. Pracownicy Działu Promocji UŚ będą udzielać szczegółowych informacji odnoście kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także zasad rekrutacji na studia. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Sosnowca.

XIV edycja konkursu „English Days”

Już 14 marca 2017 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kolejny raz będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych podczas XIV edycji konkursu „English Days”. Uczestnicy w tym roku zmierzą się ze znajomością historii i kultury Irlandii. Organizatorem jest I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach, a patronat nad wydarzeniem objął Instytut Kultury i Literatury Anglojęzycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Zagłębiowskie Targi Akademickie

W czwartek 9 marca 2017 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu – Technikum nr 4 Transportowe odbędą się II Zagłębiowskie Targi Akademickie. W wydarzeniu adresowanym do maturzystów uczestniczyć będą przedstawiciele szkół wyższych i policealnych, w tym pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie zainteresowani studiami będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad rekrutacji.

Dzień Otwarty w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej

W środę 8 marca 2017 roku w godz. od 9.30 do 17.00 odbywać się będzie Dzień Otwarty w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego) skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach

16 marca 2017 roku o godz. 9.40 w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach rozpocznie się „Dzień historyczno-politologiczno-prawniczy”, którego organizatorami są Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i warsztaty naukowe. Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów Uniwersytetu Śląskiego z zakresu administracji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, politologii czy historii. W przerwach między zajęciami pracownicy Działu Promocji UŚ udzielą wszystkim zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji na studia.

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w ZSTiO MERITUM w Siemianowicach Śląskich

7 marca 2017 roku pracownicy Działu Promocji UŚ będą gościć w murach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich. Uczniowie dowiedzą się o tym jakie kierunki i specjalności studiów oferuje Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz jakie wymagania trzeba spełnić, by dostać się na wymarzone studia. Będą mieli także szansę, by zapytać o wszystkie nurtujące ich kwestie związane z wyborem odpowiedniego kierunku.

Skróty