facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej

W piątek 8 kwietnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej. Informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów będzie można uzyskać przy stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne Uniwersytetu Śląskiego. 

Dni Otwarte Wydziału Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych organizuje Dni Otwarte:

  • 6 kwietnia – specjalność: socjologia reklamy i komunikacja społeczna,
  • 14 kwietnia – Instytut Socjologii, kierunek: praca socjalna.
     

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów będzie można uzyskać przy stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne UŚ. 

Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji

7 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału Prawa i Administracji oraz poznać działalność kół naukowych, biorąc udział w wykładach i warsztatach.

Dni Otwarte Instytutu Filologii Germańskiej

Od 1 do 6 kwietnia 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać się będą Dni Otwarte Instytutu Filologii Germańskiej. W programie wydarzenia zaplanowano: wykłady, prelekcje, warsztaty i gry. Zorganizowane ponadto zostanie stoisko informacyjno-promocyjne, przy którym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na poszczególnych wydziałach, warunków studiowania, przebiegu studiów, a także będzie można otrzymać materiały oraz ulotki promocyjne UŚ.

Bielskie Targi Akademickie

31 marca 2016 roku w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbędą się Bielskie Targi Akademickie, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego na Uniwersytecie Śląskim

23 marca 2016 r. w murach Uniwersytetu Śląskiego gościć będą uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać wykładu wygłoszonego przez mgr Aleksandrę Dulko-Marczak pt. „Jak skutecznie negocjować”. Podczas spotkania uczniowie będą także mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego.

Cykliczne spotkania w IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach odbywają się cykliczne spotkania z lektorką języka włoskiego Adrianą Loiodice. Ostatnie spotkanie było poświęcone kinu włoskiemu oraz analizie klasycznych jego produkcji filmowych. W ramach zajęć uczniowie mają nakręcić film w języku polskim oraz włoskim dotyczący tematów związanych z Uniwersytetem Śląskim.

Warsztaty dla uczniów poświęcone autoprezentacji

11 marca 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 im. W. Roździeńskiego w Sosnowcu zorganizowano warsztaty dla uczniów poświęcone autoprezentacji. Uczestnicy mieli okazję poznać zasady tej trudnej sztuki, dowiedzieć się, czym jest pierwsze wrażenie i jaką rolę odgrywa podczas codziennych kontaktów oraz sprawdzić, w jaki sposób prezentacja zespołu wpływa na wizerunek poszczególnych członków grupy. Warsztaty prowadziły Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier UŚ oraz Małgorzata Chatys – doradca zawodowy w Biurze Karier UŚ.

Targi Edukacji i Pracy w Oleśnie

18 marca 2016 r. w  hali sportowej Zespołu Szkół w Oleśnie odbędą się Targi Edukacji i Pracy, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Warsztaty filmoznawcze w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

7 marca 2016 roku odbyły się kolejne warsztaty filmoznawcze w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach prowadzone przez dr Justynę Hannę Budzik z Wydziału Filologicznego UŚ. Zagadnienia poruszane podczas spotkania dotyczyły podstaw analizy i interpretacji filmu. Uczniowie analizowali punkty widzenia i typy ruchu kamery, kolorystykę, światłocienie, dźwięk oraz motywy symboliczne w filmie.

Konferencja pt. „Languages & Emotions”

Od 2 do 4 kwietnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać będzie się konferencja pt. „Languages & Emotions” dotycząca emocjonalnych zaburzeń mowy, dwujęzyczności nienatywnej, a także wielojęzyczności i emocji. Wydarzenie jest współorganizowane m.in. przez Wydział Filologiczny oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Warsztaty z języka angielskiego dla maturzystów w SPNJO UŚ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty przygotowujące do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Intensywny kurs będzie okazją do ćwiczenia technik egzaminacyjnych oraz wszystkich typów zadań przewidzianych w formacie egzaminu maturalnego w 2016 roku. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, sprawności mówienia, formułowania wypowiedzi pisemnych oraz znajomości struktur leksykalno-gramatycznych.

Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

3 i 4 marca 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będą Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. W programie wydarzenia zaplanowano dwa mistrzowskie wykłady: „Codzienność reklamy” dr. hab. Jacka Warchali oraz „Jak odnieść sukces w negocjacjach?” prof. zw. dr hab.

Latający Uniwersytet Śląski w Sosnowcu

4 kwietnia 2016 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu odbędą się zajęcia w ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego. Dr hab. Armand Cholewka z Zakładu Fizyki Medycznej UŚ poprowadzi zajęcia pokazowe z fizyki medycznej, a dr Jacek Francikowski z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ zorganizuje warsztaty z fizjologii.

Klasa Uniwersytetu Śląskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach

15 lutego 2016 r. o godz. 11.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) zostanie podpisany list intencyjny w sprawie współpracy uczelni z Miastem Świętochłowice i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach.

„Spotkanie z nauką i życiem studenckim…” – Dzień Otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ

21 marca 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się trzecie „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Dzień Otwarty WPiPs UŚ. Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali wykłady, zajęcia w laboratorium psychologicznym, grę terenową „Odnaleźć klucz do Komnaty Tajemnic”, zajęcia ruchowe, a także różnorodne warsztaty dla uczniów i nauczycieli z województwa śląskiego.

XVIII Targi Edukacyjne w Bytomiu

16 marca 2016 r. w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu odbędą się XVIII Targi Edukacyjne, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” w Siemianowicach Śląskich

17 marca 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”
w Siemianowicach Śląskich odbędzie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim. Uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną uczelni. Dla licealistów będzie również przygotowane specjalne stoisko uniwersyteckie, przy którym będą mogli porozmawiać z pracownikiem Działu Informacji i Promocji UŚ na tematy związane między innymi z rekrutacją na studia oraz możliwościami, jakie oferuje uniwersytet.

Konkurs ortograficzny „Trzy Pokolenia”

9 marca 2016 r. w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego
w Bytomiu odbędzie się Konkurs ortograficzny „Trzy Pokolenia” przeznaczony dla uczniów bytomskich szkół młodzieżowych (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), bytomskich szkół dla dorosłych oraz słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Konkurs będzie również okazją do rozmowy z pracownikiem Działu Informacji i Promocji Uniwersytetu Śląskiego, który udzieli informacji na temat oferty edukacyjnej uczelni na rok akademicki 2016/2017.

VII Powiatowa Giełda Szkół Wyższych w Żywcu

11 marca 2016 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu odbędzie się VII Powiatowa Giełda Szkół Wyższych organizowana pod patronatem Starosty Żywieckiego, podczas której pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Targi dla Maturzystów w Radomsku

1 marca 2016 r. w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku odbędą się Targi dla Maturzystów, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Latający Uniwersytet Śląski w Bielsku-Białej

14 marca 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej odbędą się zajęcia Latającego Uniwersytetu Śląskiego. Dr Justyna Budzik z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ poprowadzi dla maturzystów warsztaty z filmoznawstwa pt. „Artystyczny plakat filmowy – analiza i próba tworzenia”.

W szkole będzie również rozstawione stoisko informacyjne Uniwersytetu Śląskiego, na którym uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.

Warsztaty filmoznawcze w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

1 lutego 2016 r. w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbyły się warsztaty filmoznawcze, które poprowadziła dr Justyna Hanna Budzik z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ. Tematem spotkania były motywy baśniowe w kinie fantasy na przykładzie filmu pt. „Królewna Śnieżka i łowca” (reż. R. Sanders, 2012).

Latający Uniwersytet Śląski w Sosnowcu

11 lutego 2016 r. w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu odbędą się zajęcia w ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego. Dr Justyna Budzik z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ poprowadzi wykłady z filmoznawstwa, a mgr inż. Anna Zalewska z Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów zorganizuje blok zajęć z matematyki.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej

25 stycznia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej odbędzie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim. Uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną uczelni. Będzie również przygotowane specjalne stoisko uniwersyteckie, przy którym będą mogli porozmawiać z pracownikiem Działu Informacji i Promocji UŚ na tematy związane między innymi z rekrutacją na studia oraz możliwościami, jakie oferuje uniwersytet.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta

20 stycznia 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie odbędzie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim. Uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną uczelni. Na specjalnie przygotowanym stoisku uniwersyteckim osoby zainteresowane będą mogły porozmawiać z pracownikiem Działu Informacji i Promocji UŚ na tematy związane między innymi z rekrutacją na studia oraz możliwościami, jakie oferuje uniwersytet.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w Zespole Szkół w Porębie

22 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół w Porębie odbędzie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim. Uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną uczelni. Będzie również przygotowane specjalne stoisko uniwersyteckie, przy którym osoby zainteresowane będą mogły porozmawiać z pracownikiem Działu Informacji i Promocji UŚ na tematy związane między innymi z rekrutacją na studia oraz możliwościami, jakie oferuje uniwersytet.

XVIII edycja Ogólnopolskich Targów „Edukacja 2016”

Od 8 do 10 marca 2016 r. w Hali Widowisko-Sportowej „Spodek” w Katowicach będą odbywać się XVIII Ogólnopolskie Targi „Edukacja 2016”. Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

VI Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego

11 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie odbędą się VI Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

VI Targi Edukacyjne Powiatu Mikołowskiego

8 lutego 2016 r. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie odbędą się VI Targi Edukacyjne Powiatu Mikołowskiego. Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.