facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Latający Uniwersytet Śląski gościł w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu

16 grudnia 2016 roku Latający Uniwersytet Śląski gościł w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu. Warsztaty poprowadzili pracownicy Uniwersytetu Śląskiego:

Dni dawców szpiku na Uniwersytecie Śląskim

Od 5 do 9 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Śląskim prowadzona będzie akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego lub komórek macierzystych.

Rejestracja odbywać będzie się w następujących lokalizacjach:

VI Targi Edukacyjne Powiatu Bielskiego

29 listopada 2016 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach odbywać się będą VI Targi Edukacyjne Powiatu Bielskiego. Uczestnicy targów będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, w tym z ofertą Uniwersytetu Śląskiego. Pracownicy uczelni odpowiedzą również na wszelkie pytania kandydatów na studia dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na studia na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym.   

VIII Pszczyńskie Targi Edukacyjne

28 listopada 2016 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w hali Powiatowego Ośrodka i Rekreacji w Pszczynie odbywać się będą VIII Pszczyńskie Targi Edukacyjne, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego. Pracownicy uczelni odpowiedzą na wszystkie pytania kandydatów na studia dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na studia, na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym.  

Wykład prof. Aleksandry Janowskiej pt. „Dawne formy grzecznościowe. Honoratywność”

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach organizuje wykłady otwarte z etyki słowa, których celem jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia językowe i etyczne. Etyka słowa to nauka, która formułuje postulaty „właściwego kontaktu językowego”, uwzględniającego godność rozmówcy, niezależnie od jego poglądów, przekonań, uczciwość przekazu słownego, a także dobór odpowiedniej formy wypowiedzi. Wykłady odbywać się będą w auli im.

Wykład prof. Aleksandry Niewiary pt. „Polski savoir-vivre”

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach organizuje wykłady otwarte z etyki słowa, których celem jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia językowe i etyczne. Etyka słowa to nauka, która formułuje postulaty „właściwego kontaktu językowego”, uwzględniającego godność rozmówcy, niezależnie od jego poglądów, przekonań, uczciwość przekazu słownego, a także dobór odpowiedniej formy wypowiedzi. Wykłady odbywać się będą w auli im.

Wykład prof. Krystyny Kleszczowej pt. „Etyka słowa. Treść i zakres pojęcia”

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach organizuje wykłady otwarte z etyki słowa, których celem jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia językowe i etyczne. Etyka słowa to nauka, która formułuje postulaty „właściwego kontaktu językowego”, uwzględniającego godność rozmówcy, niezależnie od jego poglądów, przekonań, uczciwość przekazu słownego, a także dobór odpowiedniej formy wypowiedzi. Wykłady odbywać się będą w auli im.

Wykład dr. Józefa Ruszara pt. „Księgowa wizja sądu ostatecznego. Ekonomia jako temat literacki”

7 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się wykład otwarty dr. Józefa Ruszara pt. „Księgowa wizja sądu ostatecznego. Ekonomia jako temat literacki”, który adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Otwarcie klasy humanistycznej w ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

19 października 2016 roku w godz. od 13.20 do 15.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej odbędzie się uroczyste otwarcie klasy humanistycznej pod honorowym patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Wykład inauguracyjny pt. „Mamy poglądy czy tylko uprzedzenia? Sprawdzanie za pomocą literatury” wygłosi prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Targi edukacyjne w Tychach

26 października 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach odbywać się będą targi edukacyjne dla maturzystów. Tegoroczna edycja została zorganizowana pod hasłem „Edukacja – Praca – Kariera”.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, którzy przedstawią ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017.

Latający Uniwersytet Śląski w ŚMCEiBI

28 września 2016 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędą się wykłady i ćwiczenia pod patronatem Latającego Uniwersytetu Śląskiego. Poprowadzi je dr hab. Armand Cholewka z Zakładu Fizyki Medycznej. Gośćmi spotkania będą nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego z Niska.

Salon Maturzystów w Opolu

30 września 2016 r. na Politechnice Opolskiej (ul. Mikołajczyka 16) odbędzie się Salon Maturzystów, podczas którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni oraz szkół policealnych.

W opolskim Salonie Maturzystów wezmą udział reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego, którzy przedstawią ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017.

Salon Maturzystów w Krakowie

Od 26 do 27 września 2016 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, ul. Krupnicza 35) odbywać się będzie Salon Maturzystów, w którym udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentanci uczelni przedstawią ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017.

Salon Maturzystów to kampania edukacyjna skierowana do nauczycieli oraz uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia.

Salon Maturzystów w Gliwicach

16 września 2016  roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Konarskiego 18b) odbędzie się Salon Maturzystów. Wydarzenie skierowane jest do uczniów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują kontynuować naukę.

W targach edukacyjnych wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentanci uczelni przedstawią ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017.

Dzień Otwarty Wydziału Nauk Społecznych

13 października 2016 roku w godz. od 11.00 do 15.00 na deptaku przed budynkiem Wydziału Nauk Społecznych i w jego środku odbywać się będzie Dzień Otwarty. Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ma pomóc im podjąć decyzję dotyczącą wyboru kierunku dalszego kształcenia. W programie zaplanowano m.in.: przedstawienie oferty dydaktycznej i pokazanie specyfiki Wydziału Nauk Społecznych, grę miejską pt. „Katowice XX wieku”, prezentację grup rekonstrukcyjnych, warsztaty, wykłady, sesje coachingowe.

Salon Maturzystów w Katowicach

15  września 2016  r. na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego  (ul. Bankowa 11) odbędzie się Salon Maturzystów, który skierowany jest do uczniów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych planujących kontynuować naukę. W programie wydarzenia zaplanowano m.in.

Salon Maturzystów w Kielcach

13 września 2016 r. w rektoracie i Bibliotece Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7) odbędzie się Salon Maturzystów. Wydarzenie skierowane jest do uczniów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują kontynuować naukę.

W targach edukacyjnych wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentanci uczelni przedstawią ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017.

Inauguracja roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka

1 września 2016 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11 b) rozpocznie się uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


W uroczystości udział weźmie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego

1 września 2016 r. o godz. 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) rozpocznie się inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego. 

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Inauguracja roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

1 września o godz. 9.00 w auli międzywydziałowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszard Koziołek.

Uroczystość odbędzie się w ramach współpracy zapoczątkowanej 4 września 2015 r. pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Miastem Sosnowcem i II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu.

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach

Uniwersytet Śląski i IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach podejmą współpracę mającą zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

III Festiwal Zaolziański

Od 24 do 25 czerwca 2016 roku w Parku Śląskim w Chorzowie odbywać się będzie III Festiwal Zaolziański, którego ideą jest zaprezentowanie kultury Polaków mieszkających na tzw. Zaolziu, po czeskiej stronie granicznej Olzy. Mieszkańcy Zaolzia tworzą niezwykle aktywną społeczność kultywującą polską kulturę, prowadząc kilkanaście kapel ludowych czy zespołów rockowych, kilka chórów, amatorskie grupy teatralne z ponad stuletnią tradycją (ale też jedyny polski teatr zawodowy za granicą – Scena Polska w Czeskim Cieszynie), a także zespół gimnastyków.

Latający Uniwersytet Śląski w Skawinie

14 czerwca 2016 roku Latający Uniwersytet Śląski będzie gościem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie.

Gala „Śląskich Asów”

W poniedziałek 30 maja 2016 roku o godz. 16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się kolejna edycja „Śląskich Asów”. Podczas uroczystości JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczy listy gratulacyjne najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego oraz laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Latający Uniwersytet Śląski w Korfantowie

13 maja 2016 roku Latający Uniwersytet Śląski będzie gościć w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie, gdzie odbędzie się Festiwal Nauki.

Wykłady i warsztaty poprowadzą: dr hab. Agnieszka Babczyńska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, dr hab. Armand Cholewka z Zakładu Fizyki Medycznej i mgr Dominik Adamek z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji.

Życzenia JM Rektora UŚ dla maturzystów

Tegorocznym maturzystom JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, za pośrednictwem Telewizji internetowej UŚ, życzy powodzenia podczas egzaminu dojrzałości i zaprasza do kontynuowania nauki na Uniwersytecie Śląskim. 

 

Film: życzenia JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia dla maturzystów 

Warsztaty filmoznawcze w LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

W środę 27 kwietnia 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu odbyły się warsztaty filmoznawcze z zakresu analizy i interpretacji filmu, prowadzone przez dr Justynę Hannę Budzik z Wydziału Filologicznego UŚ. Uczniowie analizowali punkty widzenia i typy ruchu kamery, kolorystykę, światłocienie, dźwięk oraz motywy symboliczne w filmie.

Akcja „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”

Już niedługo uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zdawać będą egzaminy maturalne. Jak co roku Uniwersytet Śląski będzie ich wspierać. Abiturienci z województw śląskiego i małopolskiego otrzymają w prezencie specjalnie przygotowane na to wydarzenie długopisy z hasłem „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”.

Latający Uniwersytet Śląski w Psarach

27 kwietnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach odbędą się zajęcia Latającego Uniwersytetu Śląskiego. Wykłady poprowadzi dr hab. Robert Musioł z Zakładu Chemii Organicznej UŚ.

W szkole będzie również rozstawione stoisko informacyjne Uniwersytetu Śląskiego, przy którym uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.

 

Kolejne warsztaty medialne w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

22 kwietnia uczniowie II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach medialnych przygotowanych przez zespół specjalistów tworzących Telewizją internetową Uniwersytetu Śląskiego. Tematem spotkania były wystąpienia medialne w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie mieli okazję poznać język mediów oraz przećwiczyć organizację konferencji prasowej zwołanej w sytuacji kryzysowej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.