facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

II Dzień Akademicki w I Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie

5 kwietnia 2017 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie już po raz drugi organizuje Dzień Akademicki. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie licealistów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na wyższych uczelniach naszego regionu. Nauczyciele akademiccy przygotowali dla uczniów szereg wykładów oraz warsztatów. Oprócz tego przedstawiciele Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego zaprezentują ofertę edukacyjną na rok akademicki 2017/2018 oraz odpowiedzą na pytania dotyczące przebiegu rekrutacji.

I edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

„Uniwersjada Polonistyczna” to turniej wiedzy o literaturze i języku polskim, nad którym patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Jarosz.

Dzień otwarty polonistów

5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wziąć udział w wykładach, laboratoriach, warsztatach oraz konkursach zorganizowanych w ramach Dnia otwartego polonistów. Uczestnicy mogą wybierać spośród szerokiej oferty zajęć dotyczących literatury, języka i wiedzy o kulturze, ale także praktycznych warsztatów z zakresu dziennikarstwa, kreatywnego pisania czy technik autoprezentacji.

Konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia...”

5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w godz. od 9.00 do 17.30 odbywać się będzie studencka konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia w ujęciu prawnym i praktycznym”, której organizatorami są Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego.

Dzień z Prawem Konstytucyjnym

3 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Dzień z Prawem Konstytucyjnym, którego hasłem przewodnim będą „Polskie tradycje ustrojowe. Od Konstytucji 3 Maja 1791 roku do czasów współczesnych”. Wydarzenie adresowane jest do licealistów ze współpracujących z UŚ szkół z województwa śląskiego.

Program spotkania:

Festiwal Wiedzy „Nauka – sposób na sukces”

W piątek 24 marca 2017 roku w godz. od 10.30 do 14.15 w Wodzisławiu Śląskim odbywać się będzie Festiwal Wiedzy. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Nauka – sposób na sukces”.

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Oświęcimiu

30 marca 2017 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych nr 2 w Oświęcimiu w godzinach 9.00-13.00 odbędą się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami Targów są Starosta Oświęcimski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu. W programie wydarzenia przewidziane są prelekcje tematyczne oraz możliwość zapoznania się z ofertami pracy, staży i praktyk. Ponadto, Targi są świetną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyszłym pracodawcą oraz do podjęcia decyzji dotyczących przyszłości zawodowej.

VIII Powiatowa Giełda Szkół Wyższych w Żywcu

W piątek 24 marca 2017 od 10.00 do 13.00 w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu odbędzie się VIII Powiatowa Giełda Szkół Wyższych. Wydarzenie to jest adresowane przede wszystkim do tegorocznych maturzystów, a obecni tam przedstawiciele szkół wyższych m.in. pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego, będą udzielać informacji na temat ofert edukacyjnych uczelni na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad rekrutacji na studia.

XIX Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2017

Od 21 do 23 marca 2017 roku w hali widowiskowo-sportowej „Spodek” w Katowicach odbędą się XIX Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2017, podczas których pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2017/2018. Uczestnicy targów będą mieli także możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji na studia. Udział w targach dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny.

XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

23 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, aula im. Andrzeja Pawlikowskiego) rozpocznie się pierwszy etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej, obejmującej rozwiązywanie zadań oraz laboratoryjnej, polegającej na rozwiązaniu zadania praktycznego i sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonej analizy.

XI edycja Święta Liczby Pi

14 i 15 marca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim odbywać się będzie Święto Liczby Pi, w ramach którego przewidziano liczne wykłady, warsztaty, pokazy i konkursy. Pierwszy dzień obchodów zostanie zorganizowany w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, drugi – w Chorzowie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Dni otwarte kierunku międzynarodowe studia polskie

Od 22 do 23 marca 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach i w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będą dni otwarte kierunku międzynarodowe studia polskie, które adresowane są do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wykład i warsztaty, interaktywną grę edukacyjną, a także prezentację kierunku.

Harmonogram spotkań

Seminarium pt. „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”

16 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się seminarium pt. „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. takie kwestie, jak: tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego, kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę czy adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego.

Podpisanie umowy pomiędzy UŚ a XIV LO w Katowicach

W piątek 10 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Henryka Sucharskiego a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna skoncentrowana przede wszystkim na komunikacji kulturowej i nowych mediach oraz innych zjawiskach w kulturze współczesnej.

Hispanofonia 2017

16 marca 2017 roku w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Hispanofonii – wydarzenia, którego jednym z głównych celów jest promocja języka hiszpańskiego w naszym regionie. Spotkanie, którego organizatorem jest Zakład Hispanistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, adresowane jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

We wtorek 21 marca 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Dzień Otwarty WPiPs UŚ. Podczas IV edycji wydarzenia pracownicy, doktoranci i studenci wydziału przygotowali siedemnaście warsztatów dla uczniów, w tym zajęcia w laboratorium psychologicznym oraz dwa szkolenia skierowane do nauczycieli dotyczące roli sprawiedliwego wychowawcy w edukacji oraz możliwości wykorzystania filmów fabularnych w pracy z uczniem.

I Śląsko – Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej

15 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 66) odbędzie się I Śląsko – Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej. Celem wydarzenia jest promocja i wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie w zakresie lepszego dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy i gospodarki. Do udziału w forum zaproszeni zostali przedstawiciele szkół zawodowych w regionie, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych oraz pracodawcy. Pracownicy Działu Promocji UŚ będą udzielać szczegółowych informacji odnoście kierunków studiów oferowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także zasad rekrutacji na studia. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Sosnowca.

XIV edycja konkursu „English Days”

Już 14 marca 2017 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kolejny raz będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych podczas XIV edycji konkursu „English Days”. Uczestnicy w tym roku zmierzą się ze znajomością historii i kultury Irlandii. Organizatorem jest I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach, a patronat nad wydarzeniem objął Instytut Kultury i Literatury Anglojęzycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Zagłębiowskie Targi Akademickie

W czwartek 9 marca 2017 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu – Technikum nr 4 Transportowe odbędą się II Zagłębiowskie Targi Akademickie. W wydarzeniu adresowanym do maturzystów uczestniczyć będą przedstawiciele szkół wyższych i policealnych, w tym pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie zainteresowani studiami będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad rekrutacji.

Dzień Otwarty w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej

W środę 8 marca 2017 roku w godz. od 9.30 do 17.00 odbywać się będzie Dzień Otwarty w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego) skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach

16 marca 2017 roku o godz. 9.40 w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach rozpocznie się „Dzień historyczno-politologiczno-prawniczy”, którego organizatorami są Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i warsztaty naukowe. Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów Uniwersytetu Śląskiego z zakresu administracji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, politologii czy historii. W przerwach między zajęciami pracownicy Działu Promocji UŚ udzielą wszystkim zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji na studia.

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w ZSTiO MERITUM w Siemianowicach Śląskich

7 marca 2017 roku pracownicy Działu Promocji UŚ będą gościć w murach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich. Uczniowie dowiedzą się o tym jakie kierunki i specjalności studiów oferuje Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz jakie wymagania trzeba spełnić, by dostać się na wymarzone studia. Będą mieli także szansę, by zapytać o wszystkie nurtujące ich kwestie związane z wyborem odpowiedniego kierunku.

Dzień otwarty Wydziału Artystycznego w Cieszynie

W środę 15 marca 2017 roku w godz. od 9.00 do 16.00 na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2 oraz 6) zorganizowany zostanie dzień otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W programie wydarzenia zaplanowano:

 • prezentacje pracowni Instytutu Sztuki: pracowni ceramiki, grafiki warsztatowej, witrażu, malarstwa, rzeźby oraz fotografii,
 • warsztaty 3D oraz projektowania gier,
 • prezentację na temat sztuki komiksu,
 • wykłady poświęcone projektowaniu graficznemu oraz plakatowi,
 • spotkanie z kompozytorem prof. zw. dr. hab. Aleksandrem Lasoniem oraz dr. hab. Tomaszem Orlowem,
 • koncert muzyki rozrywkowej,
 • prezentacje wizualno-muzyczne studentów specjalności dźwięk w grach,
 • występ mgr. Marcina Żupańskiego, mgr. Wojciecha Golca oraz członków Międzywydziałowego Zespołu Folkowego FolkUŚ pod kierunkiem dr Magdaleny Szyndler,
 • warsztaty wielogłosowego śpiewu prowadzone przez dr hab. prof. UŚ Izabellę Zielecką-Panek, dyrygent Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”,
 • udział w jam session,
 • zwiedzanie Wydziału Artystycznego UŚ.

Wydarzeniom towarzyszyć będą dwie wystawy: „Fryderyk Chopin in memoriam” oraz „Oskar Kolberg in memoriam” oraz finisaż wystawy „Idea/Interdyscyplinarność”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

VII Targi Edukacyjne Powiatu Mikołowskiego

2 marca 2017 r. w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1A, odbędą się „VIII Targi Edukacyjne Powiatu Mikołowskiego”. Oferta skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Targi będą trwać w godzinach od 10.00 do 13.00.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego będą udzielać szczegółowych informacji odnośnie szerokiej oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji.

Ortografia znów połączy pokolenia…

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu i Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zapraszają do udziału w czwartej edycji konkursu ortograficznego „TRZY POKOLENIA”. Tak jak w trzech poprzednich edycjach jego uczestnicy walczyć będą o tytuł BYTOMSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII.

VII Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego

Już w najbliższy piątek, czyli 3 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie przy ul. Plac Londzina 3, odbędą się „VII Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego. Oferta skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Targi będą trwać w godzinach od 10.00 do13.00. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Cieszyński.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego będą udzielać szczegółowych informacji odnośnie szerokiej oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji.

Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji w Jastrzębiu Zdroju

W dniu 28.02.2017r. odbędą się MŁODZIEŻOWe  Targi PRACY I EDUKACJI organizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju. Targi mają na celu przybliżyć i rozpowszechnić ofertę edukacyjną wśród młodzieży. Pracownicy Działu Promocji będą udzielać informacji dotyczących kierunków oraz specjalności oferowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

ŚląskieTargi Edukacji w Dąbrowie Górniczej

22 lutego w V Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej odbędą się Śląskie Targi Edukacji. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego będą odpowiadać na pytania kandydatów odnośnie oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji. Zapraszamy do naszego stoiska !

Latający Uniwersytet Śląski w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym w Sosnowcu

Latający Uniwersytet Śląski jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Nazwa nawiązuje do nieformalnych instytucji działających na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, słynących ze zmieniających się miejsc wykładów. Latający Uniwersytet Śląski to inspirujący wykładowcy, interesujące zajęcia i nowoczesne techniki nauczania, dzięki którym uczniowie skutecznie powtórzą materiał i poszerzą swoją wiedzę.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.