facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Wykłady dr. hab. Armanda Cholewki w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

21 kwietnia 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu odbyły się dwa wykłady prowadzone przez dr. hab. Armanda Cholewkę z Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat roli fizyki medycznej w walce z nowotworami oraz podstawowych praw fizyki działających w organizmie człowieka.

Targi Edukacji i Pracy w Nysie

21 kwietnia 2016 r. w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbędą się Targi Edukacji i Pracy, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mogli uzyskać informacje dotyczące przebiegu rekrutacji, a także wszystkich kierunków dostępnych w ofercie uczelni.

I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim

Uniwersytet Śląski, miasto Piekary Śląskie oraz I liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich podejmą współpracę, która ma zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

Latający Uniwersytet Śląski w Cieszynie

18 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, w ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego odbędą się zajęcia dr Justyny Budzik z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ, dr hab. Roberta Musioła z Zakładu Chemii Organicznej UŚ i dr hab Armanda Cholewki z Zakładu Fizyki Medycznej UŚ.

W szkole będzie również rozstawione stoisko informacyjne Uniwersytetu Śląskiego, na którym uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.

Latający Uniwersytet Śląski w Głubczycach

14 kwietnia 2016 r. Latający Uniwersytet Śląski gościł w I Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach. Wykłady poprowadzili dr hab. Marzena Dzida z Zakładu Chemii Fizycznej UŚ, dr hab. Armand Cholewka z Zakładu Fizyki Medycznej UŚ i dr Jacek Francikowski z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie zespołu Latającego Uniwersytetu Śląskiego.

 

„Bezsenna Emilka”, czyli powtórki dla maturzystów

W piątek 15 kwietnia 2016 roku II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater we współpracy z Uniwersytetem Śląskim organizuje powtórki dla maturzystów – „Bezsenna Emilka”. Wykłady dla maturzystów poprowadzą pracownicy uczelni. Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać prelekcji mgr. Dominika Adamka z Instytutu Psychologii, dr. Artura Biłgorajskiego z Katedry Prawa Konstytucyjnego, dr. Łukasza Dawidowskiego z Zakładu Równań Różniczkowych oraz mgr Moniki Szynol z Zakładu Stosunków Międzynarodowych.

 

Zagłębiowskie Targi Akademickie

13 kwietnia 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbędą się Zagłębiowskie Targi Akademickie, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Nawiązanie współpracy dydaktycznej z VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego objął patronatem naukowym dwujęzyczne klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2016 roku w Pałacu Goldsteinów. W spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej dr hab. Renata Dampc-Jarosz, dyrektor VIII LO mgr Anna Dziedzic oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Katowic.

Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oferuje możliwość potwierdzenia kompetencji językowych i uzyskania akademickiego certyfikatu znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie najbliższej sesji, która odbędzie się 21 czerwca 2016 roku (część pisemna) i 23 czerwca 2016 roku (część ustna) będzie można potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie B2, języków niemieckiego i hiszpańskiego na poziomie B1 oraz języka francuskiego na poziomie A2. Zapisy na egzaminy certyfikujące potrwają od 5 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku.

Targi Edukacji i Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

7 kwietnia 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu odbędą się Targi Edukacji i Pracy, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich kierunkach dostępnych w ofercie uczelni.

Uczniowie X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

31 marca uczniowie X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach brali udział w zajęciach z zakresu fizyki medycznej w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali wykładu na temat wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w diagnostyce medycznej, zwiedzali laboratoria oraz uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych w pracowniach termowizji i ultrasonografii dopplerowskiej.

Targi Pracy i Edukacji w Żorach

We wtorek 5 kwietnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbędą się Targi Pracy i Edukacji, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Zabrzańskie Targi Edukacji

W środę 6 kwietnia 2016 r. w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Zabrzu odbędą się Zabrzańskie Targi Edukacji, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Targi edukacyjne dla klas maturalnych X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

W poniedziałek 18 kwietnia 2016 r. w Akademickim X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Katowicach współprowadzonym przez Uniwersytet Śląski odbędą się Targi Edukacyjne. Uczniowie klas maturalnych będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów na Uniwersytecie Śląskim. Na stoisku informacyjno-promocyjnym uczelni będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne. Maturzyści będą również mogli uczestniczyć w specjalnej prezentacji oferty edukacyjnej uczelni.

 

Finał I Agonu Retorycznego

23 marca 2016 roku X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zorganizowało finał I Agonu Retorycznego. Konkurs odbył się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Do ścisłej czołówki najlepszych mówców zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów liceum. Jednym z członków jury była dr Ewa Ficek z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu UŚ.

Dzień Otwarty Instytutu Informatyki

6 kwietnia 2016 roku na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Informatyki, podczas którego będzie można uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów.

Zorganizowane ponadto zostanie stoisko informacyjno-promocyjne, przy którym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na poszczególnych wydziałach, warunków studiowania, przebiegu studiów, a także będzie można otrzymać materiały oraz ulotki promocyjne UŚ.

Dni Otwarte Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki

Od 11 do 15 kwietnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać będą się Dni Otwarte Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki. Informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów będzie można uzyskać przy stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne Uniwersytetu Śląskiego.

Harmonogram Dni Otwartych:

Dni Otwarte Instytutu Języka Angielskiego

Przez trzy dni: 4 i 14 kwietnia oraz 11 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać będą się Dni Otwarte Instytutu Języka Angielskiego. Kandydaci na studia będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty kształcenia, w tym programów studiów tłumaczeniowych z językiem chińskim, hiszpańskim i arabskim, jak również zasad rekrutacji na poszczególnych wydziałach, warunków studiowania i przebiegu studiów.

Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej

W piątek 8 kwietnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej. Informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów będzie można uzyskać przy stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne Uniwersytetu Śląskiego. 

Dni Otwarte Wydziału Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych organizuje Dni Otwarte:

  • 6 kwietnia – specjalność: socjologia reklamy i komunikacja społeczna,
  • 14 kwietnia – Instytut Socjologii, kierunek: praca socjalna.
     

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów będzie można uzyskać przy stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne UŚ. 

Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji

7 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału Prawa i Administracji oraz poznać działalność kół naukowych, biorąc udział w wykładach i warsztatach.

Dni Otwarte Instytutu Filologii Germańskiej

Od 1 do 6 kwietnia 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać się będą Dni Otwarte Instytutu Filologii Germańskiej. W programie wydarzenia zaplanowano: wykłady, prelekcje, warsztaty i gry. Zorganizowane ponadto zostanie stoisko informacyjno-promocyjne, przy którym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na poszczególnych wydziałach, warunków studiowania, przebiegu studiów, a także będzie można otrzymać materiały oraz ulotki promocyjne UŚ.

Bielskie Targi Akademickie

31 marca 2016 roku w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbędą się Bielskie Targi Akademickie, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego na Uniwersytecie Śląskim

23 marca 2016 r. w murach Uniwersytetu Śląskiego gościć będą uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać wykładu wygłoszonego przez mgr Aleksandrę Dulko-Marczak pt. „Jak skutecznie negocjować”. Podczas spotkania uczniowie będą także mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego.

Cykliczne spotkania w IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach odbywają się cykliczne spotkania z lektorką języka włoskiego Adrianą Loiodice. Ostatnie spotkanie było poświęcone kinu włoskiemu oraz analizie klasycznych jego produkcji filmowych. W ramach zajęć uczniowie mają nakręcić film w języku polskim oraz włoskim dotyczący tematów związanych z Uniwersytetem Śląskim.

Warsztaty dla uczniów poświęcone autoprezentacji

11 marca 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 im. W. Roździeńskiego w Sosnowcu zorganizowano warsztaty dla uczniów poświęcone autoprezentacji. Uczestnicy mieli okazję poznać zasady tej trudnej sztuki, dowiedzieć się, czym jest pierwsze wrażenie i jaką rolę odgrywa podczas codziennych kontaktów oraz sprawdzić, w jaki sposób prezentacja zespołu wpływa na wizerunek poszczególnych członków grupy. Warsztaty prowadziły Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier UŚ oraz Małgorzata Chatys – doradca zawodowy w Biurze Karier UŚ.

Targi Edukacji i Pracy w Oleśnie

18 marca 2016 r. w  hali sportowej Zespołu Szkół w Oleśnie odbędą się Targi Edukacji i Pracy, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Warsztaty filmoznawcze w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

7 marca 2016 roku odbyły się kolejne warsztaty filmoznawcze w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach prowadzone przez dr Justynę Hannę Budzik z Wydziału Filologicznego UŚ. Zagadnienia poruszane podczas spotkania dotyczyły podstaw analizy i interpretacji filmu. Uczniowie analizowali punkty widzenia i typy ruchu kamery, kolorystykę, światłocienie, dźwięk oraz motywy symboliczne w filmie.

Konferencja pt. „Languages & Emotions”

Od 2 do 4 kwietnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać będzie się konferencja pt. „Languages & Emotions” dotycząca emocjonalnych zaburzeń mowy, dwujęzyczności nienatywnej, a także wielojęzyczności i emocji. Wydarzenie jest współorganizowane m.in. przez Wydział Filologiczny oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Warsztaty z języka angielskiego dla maturzystów w SPNJO UŚ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty przygotowujące do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Intensywny kurs będzie okazją do ćwiczenia technik egzaminacyjnych oraz wszystkich typów zadań przewidzianych w formacie egzaminu maturalnego w 2016 roku. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, sprawności mówienia, formułowania wypowiedzi pisemnych oraz znajomości struktur leksykalno-gramatycznych.

Skróty