facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Życzenia JM Rektora UŚ dla maturzystów

Tegorocznym maturzystom JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, za pośrednictwem Telewizji internetowej UŚ, życzy powodzenia podczas egzaminu dojrzałości i zaprasza do kontynuowania nauki na Uniwersytecie Śląskim. 

 

Film: życzenia JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia dla maturzystów 

Warsztaty filmoznawcze w LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

W środę 27 kwietnia 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu odbyły się warsztaty filmoznawcze z zakresu analizy i interpretacji filmu, prowadzone przez dr Justynę Hannę Budzik z Wydziału Filologicznego UŚ. Uczniowie analizowali punkty widzenia i typy ruchu kamery, kolorystykę, światłocienie, dźwięk oraz motywy symboliczne w filmie.

Akcja „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”

Już niedługo uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zdawać będą egzaminy maturalne. Jak co roku Uniwersytet Śląski będzie ich wspierać. Abiturienci z województw śląskiego i małopolskiego otrzymają w prezencie specjalnie przygotowane na to wydarzenie długopisy z hasłem „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”.

Latający Uniwersytet Śląski w Psarach

27 kwietnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach odbędą się zajęcia Latającego Uniwersytetu Śląskiego. Wykłady poprowadzi dr hab. Robert Musioł z Zakładu Chemii Organicznej UŚ.

W szkole będzie również rozstawione stoisko informacyjne Uniwersytetu Śląskiego, przy którym uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.

 

Kolejne warsztaty medialne w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

22 kwietnia uczniowie II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach medialnych przygotowanych przez zespół specjalistów tworzących Telewizją internetową Uniwersytetu Śląskiego. Tematem spotkania były wystąpienia medialne w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie mieli okazję poznać język mediów oraz przećwiczyć organizację konferencji prasowej zwołanej w sytuacji kryzysowej.

Wykłady dr. hab. Armanda Cholewki w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

21 kwietnia 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu odbyły się dwa wykłady prowadzone przez dr. hab. Armanda Cholewkę z Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat roli fizyki medycznej w walce z nowotworami oraz podstawowych praw fizyki działających w organizmie człowieka.

Targi Edukacji i Pracy w Nysie

21 kwietnia 2016 r. w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbędą się Targi Edukacji i Pracy, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mogli uzyskać informacje dotyczące przebiegu rekrutacji, a także wszystkich kierunków dostępnych w ofercie uczelni.

I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim

Uniwersytet Śląski, miasto Piekary Śląskie oraz I liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich podejmą współpracę, która ma zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

Latający Uniwersytet Śląski w Cieszynie

18 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, w ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego odbędą się zajęcia dr Justyny Budzik z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ, dr hab. Roberta Musioła z Zakładu Chemii Organicznej UŚ i dr hab Armanda Cholewki z Zakładu Fizyki Medycznej UŚ.

W szkole będzie również rozstawione stoisko informacyjne Uniwersytetu Śląskiego, na którym uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.

Latający Uniwersytet Śląski w Głubczycach

14 kwietnia 2016 r. Latający Uniwersytet Śląski gościł w I Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach. Wykłady poprowadzili dr hab. Marzena Dzida z Zakładu Chemii Fizycznej UŚ, dr hab. Armand Cholewka z Zakładu Fizyki Medycznej UŚ i dr Jacek Francikowski z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie zespołu Latającego Uniwersytetu Śląskiego.

 

„Bezsenna Emilka”, czyli powtórki dla maturzystów

W piątek 15 kwietnia 2016 roku II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater we współpracy z Uniwersytetem Śląskim organizuje powtórki dla maturzystów – „Bezsenna Emilka”. Wykłady dla maturzystów poprowadzą pracownicy uczelni. Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać prelekcji mgr. Dominika Adamka z Instytutu Psychologii, dr. Artura Biłgorajskiego z Katedry Prawa Konstytucyjnego, dr. Łukasza Dawidowskiego z Zakładu Równań Różniczkowych oraz mgr Moniki Szynol z Zakładu Stosunków Międzynarodowych.

 

Zagłębiowskie Targi Akademickie

13 kwietnia 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbędą się Zagłębiowskie Targi Akademickie, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Nawiązanie współpracy dydaktycznej z VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego objął patronatem naukowym dwujęzyczne klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2016 roku w Pałacu Goldsteinów. W spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej dr hab. Renata Dampc-Jarosz, dyrektor VIII LO mgr Anna Dziedzic oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Katowic.

Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oferuje możliwość potwierdzenia kompetencji językowych i uzyskania akademickiego certyfikatu znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie najbliższej sesji, która odbędzie się 21 czerwca 2016 roku (część pisemna) i 23 czerwca 2016 roku (część ustna) będzie można potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie B2, języków niemieckiego i hiszpańskiego na poziomie B1 oraz języka francuskiego na poziomie A2. Zapisy na egzaminy certyfikujące potrwają od 5 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku.

Targi Edukacji i Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

7 kwietnia 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu odbędą się Targi Edukacji i Pracy, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich kierunkach dostępnych w ofercie uczelni.

Uczniowie X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

31 marca uczniowie X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach brali udział w zajęciach z zakresu fizyki medycznej w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali wykładu na temat wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w diagnostyce medycznej, zwiedzali laboratoria oraz uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych w pracowniach termowizji i ultrasonografii dopplerowskiej.

Targi Pracy i Edukacji w Żorach

We wtorek 5 kwietnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbędą się Targi Pracy i Edukacji, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Zabrzańskie Targi Edukacji

W środę 6 kwietnia 2016 r. w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Zabrzu odbędą się Zabrzańskie Targi Edukacji, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Targi edukacyjne dla klas maturalnych X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

W poniedziałek 18 kwietnia 2016 r. w Akademickim X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Katowicach współprowadzonym przez Uniwersytet Śląski odbędą się Targi Edukacyjne. Uczniowie klas maturalnych będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów na Uniwersytecie Śląskim. Na stoisku informacyjno-promocyjnym uczelni będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne. Maturzyści będą również mogli uczestniczyć w specjalnej prezentacji oferty edukacyjnej uczelni.

 

Finał I Agonu Retorycznego

23 marca 2016 roku X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zorganizowało finał I Agonu Retorycznego. Konkurs odbył się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Do ścisłej czołówki najlepszych mówców zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów liceum. Jednym z członków jury była dr Ewa Ficek z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu UŚ.

Dzień Otwarty Instytutu Informatyki

6 kwietnia 2016 roku na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Informatyki, podczas którego będzie można uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów.

Zorganizowane ponadto zostanie stoisko informacyjno-promocyjne, przy którym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na poszczególnych wydziałach, warunków studiowania, przebiegu studiów, a także będzie można otrzymać materiały oraz ulotki promocyjne UŚ.

Dni Otwarte Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki

Od 11 do 15 kwietnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać będą się Dni Otwarte Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki. Informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów będzie można uzyskać przy stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne Uniwersytetu Śląskiego.

Harmonogram Dni Otwartych:

Dni Otwarte Instytutu Języka Angielskiego

Przez trzy dni: 4 i 14 kwietnia oraz 11 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać będą się Dni Otwarte Instytutu Języka Angielskiego. Kandydaci na studia będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty kształcenia, w tym programów studiów tłumaczeniowych z językiem chińskim, hiszpańskim i arabskim, jak również zasad rekrutacji na poszczególnych wydziałach, warunków studiowania i przebiegu studiów.

Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej

W piątek 8 kwietnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Filologii Słowiańskiej. Informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów będzie można uzyskać przy stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne Uniwersytetu Śląskiego. 

Dni Otwarte Wydziału Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych organizuje Dni Otwarte:

  • 6 kwietnia – specjalność: socjologia reklamy i komunikacja społeczna,
  • 14 kwietnia – Instytut Socjologii, kierunek: praca socjalna.
     

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, warunków studiowania i przebiegu studiów będzie można uzyskać przy stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym będą również dostępne materiały promocyjne i broszury informacyjne UŚ. 

Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji

7 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału Prawa i Administracji oraz poznać działalność kół naukowych, biorąc udział w wykładach i warsztatach.

Dni Otwarte Instytutu Filologii Germańskiej

Od 1 do 6 kwietnia 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać się będą Dni Otwarte Instytutu Filologii Germańskiej. W programie wydarzenia zaplanowano: wykłady, prelekcje, warsztaty i gry. Zorganizowane ponadto zostanie stoisko informacyjno-promocyjne, przy którym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na poszczególnych wydziałach, warunków studiowania, przebiegu studiów, a także będzie można otrzymać materiały oraz ulotki promocyjne UŚ.

Bielskie Targi Akademickie

31 marca 2016 roku w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbędą się Bielskie Targi Akademickie, podczas których pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczestnicy targów będą mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu rekrutacji, a także o wszystkich specjalnościach dostępnych w ofercie uczelni.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego na Uniwersytecie Śląskim

23 marca 2016 r. w murach Uniwersytetu Śląskiego gościć będą uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać wykładu wygłoszonego przez mgr Aleksandrę Dulko-Marczak pt. „Jak skutecznie negocjować”. Podczas spotkania uczniowie będą także mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego.

Cykliczne spotkania w IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach odbywają się cykliczne spotkania z lektorką języka włoskiego Adrianą Loiodice. Ostatnie spotkanie było poświęcone kinu włoskiemu oraz analizie klasycznych jego produkcji filmowych. W ramach zajęć uczniowie mają nakręcić film w języku polskim oraz włoskim dotyczący tematów związanych z Uniwersytetem Śląskim.

Skróty