facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Katowicach

1 grudnia 2015 roku odbędzie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Katowicach. Dla licealistów będzie przygotowane specjalne stoisko uniwersyteckie, przy którym będą mogli porozmawiać z pracownikiem Działu Informacji i Promocji UŚ na tematy związane m.in. z rekrutacją na studia i możliwościami, jakie oferuje uniwersytet. Uczestnicy wezmą również udział w prezentacji najnowszej oferty edukacyjnej uczelni.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

17 grudnia 2015 roku odbędzie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną uczelni. Dla licealistów będzie również przygotowane specjalne stoisko uniwersyteckie, przy którym będą mogli porozmawiać z pracownikiem Działu Informacji i Promocji UŚ na tematy związane m.in. z rekrutacją na studia oraz możliwościami, jakie oferuje uniwersytet.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach

20 listopada 2015 roku odbędzie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Uczniowie będą mogli wziąć udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów Uniwersytetu Śląskiego z zakresu języka polskiego, biologii, prawa i historii oraz zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną uczelni.

Zajęcia z fizyki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego

10 listopada 2015 roku uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odwiedzą Uniwersytet Śląski, by uczestniczyć w zajęciach przygotowanych dla nich przez pracowników Instytutu Fizyki. Uczniom zaprezentowane zostaną: doświadczenia związane z drganiem strun, wyznaczaniem prędkości dźwięku metodą Kundta-Quincke’ego, badania dotyczące warunków równowagi statycznej oraz dynamiki ruchu obrotowego i ruchu postępowego, a także pokazy z wykorzystaniem stołu powietrznego.

Konferencja Katowice Model United Nations

Od 3 do 5 grudnia 2015 roku w Katowicach będzie odbywać się konferencja Model United Nations, organizowana przez uczniów uniwersyteckiego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Wydarzenie jest organizowane na wzór konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dla uczniów pomiędzy 16 a 24 rokiem życia i polega na tym, że uczestnicy mają okazję wcielić się w rolę delegata jednego z państw członkowskich ONZ oraz reprezentować jego politykę w ramach wybranego komitetu.

V Targi Edukacyjne Powiatu Bielskiego

3 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach odbędą się V Targi Edukacyjne Powiatu Bielskiego. Wydarzenie dedykowane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni oraz szkół policealnych.

Podczas V Targów Edukacyjnych Powiatu Bielskiego przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprezentują ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017.

VII Pszczyńskie Targi Edukacyjne

2 grudnia 2015 r. w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie odbędą się VII Pszczyńskie Targi Edukacyjne. Patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Pszczyny oraz Starosta Pszczyński. Wydarzenie będzie okazją do poznania możliwości i warunków studiowania w szkołach wyższych oraz nauki w szkołach policealnych.

Podczas VII Pszczyńskich Targów Edukacyjnych przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprezentują ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017.

Umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a III LO im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej

14 października 2015 r., przy okazji uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, doszło do ratyfikowania umowy między Uniwersytetem Śląskim a III Liceum Ogólnokształcącym im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej. Umowa przewiduje współpracę w zakresie różnych działań dydaktycznych i promocyjnych dotyczących historii i możliwości jej studiowania na Uniwersytecie Śląskim.

Lekcje prof. Ewy Jaskółowej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Maczka w Katowicach

28 października 2015 r. uczniowie klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Maczka w Katowicach mieli okazję uczestniczyć w czterech lekcjach prowadzonych przez prof. dr hab. Ewę Jaskółową z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, podczas których zastanawiali się nad znaczeniem biblijnych kontekstów w literaturze współczesnej.

Lekcje prof. Ewy Jaskółowej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Maczka w Katowicach

28 października 2015 r. uczniowie klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Maczka w Katowicach mieli okazję uczestniczyć w czterech lekcjach prowadzonych przez prof. dr hab. Ewę Jaskółową z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, podczas których zastanawiali się nad znaczeniem biblijnych kontekstów w literaturze współczesnej.

Latający Uniwersytet Śląski w Częstochowie

16 listopada 2015 r. w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie odbędą się zajęcia Latającego Uniwersytetu Śląskiego. Dr hab. Armand Cholewka z Zakładu Fizyki Medycznej UŚ poprowadzi zajęcia z fizyki, a dr Marzena Dabioch z Zakładu Chemii Analitycznej UŚ zorganizuje wykład z chemii.

VI Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny

Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach organizuje kolejną edycję Wszechstronnego Konkursu Konesera Polszczyzny pod patronatem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Noc Filmowa w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

23 października 2015 r. w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbyła się Noc Filmowa. Wydarzenie otworzyły dwa wystąpienia kulturoznawców: mgr Heleny Jadwiszczok-Molenckiej i Jacka Molenckiego, którzy przybliżyli młodym kinomanom metodologie czytania filmu na przykładzie „Odysei kosmicznej”.

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w I Liceum Ogólnokształcącym im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu

27 października 2015 roku odbędzie się dzień z Uniwersytetem Śląskim w I Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. Uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną uczelni. Dla licealistów będzie przygotowane również specjalne stoisko uniwersyteckie, gdzie będą mogli porozmawiać z pracownikiem Działu Informacji i Promocji UŚ, który odpowie na pytania związane m.in. z rekrutacją na studia oraz możliwościami, jakie oferuje uniwersytet.

Trwa rekrutacja na Uniwersytet Śląski Młodzieży

Do 25 października 2015 r. trwa rekrutacja na Uniwersytet Śląski Młodzieży. Oferta skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 będą prowadzone zajęcia na Wydziale Teorii i Doświadczeń oraz Wydziale Działań Publicznych i Studiów Humanistycznych, a także zajęcia z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych w ramach grupy interdyscyplinarnej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na Wydziałach:

Warsztaty z języka angielskiego dla maturzystów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Warsztaty będą okazją do ćwiczenia technik egzaminacyjnych, a także doskonalenia umiejętności
językowych w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, sprawności mówienia oraz znajomości struktur leksykalno-gramatycznych. Zajęcia rozpoczną się 12 października 2015 roku.

Ekskursja – blog naukowy Uniwersytetu Śląskiego

Ekskursja to blog naukowy Uniwersytetu Śląskiego, dostępny pod adresem: www.ekskursja.us.edu.pl. Na blogu opisywane są najnowsze odkrycia naukowe pracowników i doktorantów UŚ, czytelnicy mogą również poznać losy naszych absolwentów oraz ciekawe sposoby na studiowanie.

Trzecia edycja Śląskiego Kongresu Oświaty

21 i 22 września 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywać będzie się Śląski Kongres Oświaty. Po ubiegłorocznym sukcesie wydarzenie doczekało się kolejnej edycji. III Śląski Kongres Oświaty jest wspólnym przedsięwzięciem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera.

Dodatkowy nabór na studia na rok akademicki 2015/2016

Uniwersytet Śląski prowadzi dodatkowy nabór na wybrane kierunki i specjalności. Zachęcamy kandydatów do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2015/2016. Szczegółowa lista kierunków i specjalności objętych drugim naborem dostępna jest na stronie internetowej: www.kandydat.us.edu.pl. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

Biuro Karier organizuje „Przymierzalnię kariery” w ramach projektu „Wyższy Poziom”

Galeria Katowicka wraz z partnerami: organizacjami i instytucjami kultury, sztuki oraz ośrodkami nauki realizuje projekt „Wyższy Poziom”, który ma na celu rozbudzanie zainteresowań oraz zwiększanie świadomości kulturalnej, artystycznej i naukowej mieszkańców Katowic oraz miast regionu. Uniwersytet Śląski jako uczelnia otwarta na promowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych podjął współpracę z Galerią Katowicką w tworzeniu tego projektu.

Listy osób zakwalifikowanych na studia w roku akademickim 2015/2016

W serwisie internetowym Uniwersytetu Śląskiego na bieżąco zamieszczane są listy osób zakwalifikowanych na studia w roku akademickim 2015/2016.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia będą publikowane systematycznie w miarę zakończenia prac poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronie http://irk.us.edu.pl/listy.

Warsztaty UŚ TV w ramach projektu „Wyższy Poziom”

Galeria Katowicka wraz z partnerami: organizacjami i instytucjami kultury, sztuki oraz ośrodkami nauki inicjuje projekt „Wyższy Poziom”, który ma na celu rozbudzanie zainteresowań oraz zwiększanie świadomości kulturalnej, artystycznej i naukowej mieszkańców Katowic oraz miast regionu. Uniwersytet Śląski jako uczelnia otwarta na promowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych podjął współpracę z Galerią Katowicką w tworzeniu nowego projektu.

Wyższy poziom z Uniwersytetem Śląskim

Galeria Katowicka wraz z partnerami: organizacjami i instytucjami kultury, sztuki oraz ośrodkami nauki inicjuje projekt „Wyższy Poziom”, który ma na celu rozbudzanie zainteresowań oraz zwiększanie świadomości kulturalnej, artystycznej i naukowej mieszkańców Katowic oraz miast regionu. Uniwersytet Śląski jako uczelnia otwarta na promowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych podjął współpracę z Galerią Katowicką w tworzeniu nowego projektu.

„KONCERTujemy wakacyjnie z UŚ”

Uniwersytet Śląski we współpracy z klubem muzycznym Prokultura na zakończenie rekrutacji oraz rozpoczęcie wakacji zapraszają na rockowe koncerty w wykonaniu Lost in Dust, Tajnej Listy i Clumsy Warlocks, które odbędą się 6 lipca 2015 r. od godz. 18.00 w klubie muzycznym Prokultura przy ulicy Jagiellońskiej 17A w Katowicach.

PROGRAM

Gala „Śląskich Asów”

W czwartek 18 czerwca 2015 r. o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się kolejna edycja „Śląskich Asów”.

Latający Uniwersytet Śląski w Skawinie

W poniedziałek 8 czerwca 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skawinie (woj. małopolskie) odbędą się zajęcia Latającego Uniwersytetu Śląskiego. Dr Armand Cholewka z Zakładu Fizyki Medycznej UŚ poprowadzi zajęcia z fizyki, a dr Justyna Budzik z Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach zorganizuje warsztaty z filmoznawstwa.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

W piątek 29 maja 2015 r. o godz. 17.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, działającym pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się uroczystość wręczenia honorowych tytułów, wyróżnień i świadectw ukończenia szkoły. W wydarzeniu udział wezmą uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne.

Uczniowie otrzymają również listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego i gadżety uniwersyteckie.

Gra „Take a break”

W środę 20 maja 2015 r. rozpocznie się gra typu the real escape room – „Take a break”. Przez cały czas trwania internetowej rekrutacji na studia na Uniwersytecie Śląskim w specjalnie zaaranżowanym pokoju w budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach będzie można spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek.

Dni Otwarte CINiBA

22 i 23 maja 2015 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będą Dni Otwarte. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. zwiedzanie wspólnej książnicy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, a także warsztaty i pokazy. Zaprezentowane zostaną wszystkie elektroniczne ułatwienia, urządzenia i gadżety, z których mogą korzystać czytelnicy. Udostępnione zostaną ponadto te biblioteczne przestrzenie, które na co dzień są dostępne tylko dla pracowników CINiBA (np. magazyny w podziemiach i specjalistyczne pracownie).

Twoje marzenia – nasze propozycje. Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Uniwersytet Śląski to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, realizująca ideę uczenia się przez całe życie i dążąca do innowacyjnego, interdyscyplinarnego kształcenia ukierunkowanego na potrzeby studentów i wykorzystującego najnowsze technologie i sposoby nauczania. Rokrocznie uczelnia uatrakcyjnia swoją ofertę dydaktyczną, uruchamiając nowe kierunki i specjalności, odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców.

Skróty