facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Poznaj UŚ

Drodzy Uczniowie,

niezależnie od tego, czy Wasza ścieżka kształcenia dopiero się rozpoczyna, czy już niebawem staniecie przed wyborem wymarzonego kierunku studiów, Uniwersytet Śląski jest miejscem, w którym będziecie mogli wszechstronnie się rozwijać. Jest przestrzenią myślenia, działania i dialogu.


Nasza Uczelnia, czerpiąc z uniwersyteckich tradycji z jednej strony i podążając za duchem nowoczesności z drugiej, stwarza atmosferę sprzyjającą ciągłemu doskonaleniu. Dba przede wszystkim o jakość, a także o różnorodność oferty edukacyjnej. W roku akademickim 2018/2019 czeka na Was 76 kierunków w tym 1 międzyobszarowy, 3 w języku angielskim oraz 236 specjalności w tym 7 w języku angielskim, a także szereg inicjatyw skierowanych do Uczniów w każdym wieku, wśród nich: Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży, Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Śląski Maturzystów.


W uniwersyteckiej przestrzeni nie ma miejsca na nudę i przeciętność. Nie sposób wyobrazić sobie warunków bardziej sprzyjających zdobywaniu wykształcenia przy równoczesnym budowaniu świadomości samego siebie – swoich mocnych stron, talentów i pasji.


Uniwersytet Śląski w Katowicach przywiązuje dużą wagę do budowania więzi wśród społeczności akademickiej, organizując liczne wydarzenia o charakterze naukowym i rozrywkowym. Niezależnie od tego, z którym wydziałem lub jednostką związało się swoje życie, bez względu na wiek, doświadczenie i światopogląd, wszyscy członkowie społeczności akademickiej tworzą różnorodny, ale przy tym spójny i bogaty Uniwersytet.

 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.