facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Salon Maturzystów 2018

Organizowany w szesnastu miastach Salon Maturzystów Perspektywy 2018 to miejsce spotkań kandydatów na studia z przedstawicielami uczelni oraz z reprezentantami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Uczniowie mają okazję nie tylko zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na wybranych kierunkach studiów, ale również dowiedzieć się więcej o interesującej ich uczelni oraz zdobyć wszelkie informacje na temat matury.

Programy poszczególnych spotkań obejmują także warsztaty, wykłady, porady ekspertów z przychodni psychologiczno-pedagogicznych i urzędów pracy, badanie predyspozycji, spotkania dla nauczycieli, a także próbne egzaminy z przedmiotów maturalnych.

Jednym z miast akademickich, do którego w tym roku zawita Salon Maturzystów, są Katowice. Wydarzenie odbędzie się 17 września 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W programie spotkania przewidziano wykłady ekspertów OKE poświęcone zagadnieniom maturalnym i przygotowaniu do egzaminów, a także prezentacje śląskich uczelni. Wykład inaugurujący wygłosi dyrektor OKE w Jaworznie Robert Wanic.

Wśród wystawców znajdą się przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, z którymi maturzyści będą mogli porozmawiać na temat rekrutacji. Prezentacja oferty edukacyjnej uczelni rozpocznie się o godz. 9.00 w auli nr 4.


Z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego będzie można zapoznać się również podczas kolejnych Salonów Maturzystów organizowanych:

  • 14 września 2018 roku w Zespole Dydaktycznym „Łącznik” Politechniki Opolskiej (ul. Mikołajczyka 16),
  • 18 września w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Konarskiego 18b),
  • 25 i 26 września na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (ul. Stefanowskiego 18/22),
  • 20 i 21 września w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. Krupnicza 33).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.