facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Świat Optometrii”

W środę 21 czerwca 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się seminarium pt. „Świat Optometrii”. Spotkanie składać będzie się z dwóch części: pierwsza to seria wykładów wprowadzających w tematykę (godz. 9.00–11.35), natomiast na drugą składają się warsztaty z zakresu optometrii, badania leków, a także biofizyki na poziomie atomowym i molekularnym (godz. 12.00–16.30). 

Seminarium otworzą prof. dr hab. Jerzy Dajka – dyrektor Instytutu Fizyki oraz prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – koordynator studiów I i II stopnia na kierunku biofizyka, kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Optometrii.

Szczegółowy opis tematyki poszczególnych warsztatów znajduje się na stronie: www.optometriaslaska.us.edu.pl/seminarium-swiat-optometrii

Plakat promujący seminarium

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.