facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca ze szkołami

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski oferuje 76 kierunków studiów i 236 specjalności. Uczelnia kształci obecnie prawie 25 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uniwersytet Śląski w Katowicach od wielu lat wspiera nie tylko studentów, lecz także uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczelnia nie tylko organizuje liczne inicjatywy angażujące uczniów oraz nauczycieli tych placówek, ale również dba o podtrzymywanie przyjaznych stosunków i współpracy z nimi poprzez podpisywanie umów dających obopólne korzyści zainteresowanym stronom. Umowy tworzone są indywidualnie i dotyczą różnych aspektów działalności edukacyjnej i możliwości współpracy.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 359 2041.

Zasady podejmowania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach współpracy dydaktyczno-naukowej ze szkołami są określone zarządzeniem Rektora UŚ nr 61/2017.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.