facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

Blok Kształcenia Nauczycielskiego jest dodatkową propozycją ze strony Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego pozwalającą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela (spełniające aktualne wymagania MEN) tym studentom, którzy wybiorą kierunki i specjalności realizujące treści programowe umożliwiające nauczanie danego przedmiotu, ale bez przygotowania pedagogicznego.

Program Bloku Kształcenia Nauczycieli – częściowo płatny – pozwala studentom
i studentkom UŚ każdego poziomu studiów otrzymać w czasie 2 – 4 semestrów odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, a przy tym jest realizowany w czasie niekolidującym z zajęciami.

Dodatkowe informacje można uzyskać  na stronie www.bkn.us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.