facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zawarcie umowy z miastem Chorzowem w ramach programu „Uniwersytet Najlepszych”

Uniwersytet Śląski w Katowicach podejmie współpracę z miastem Chorzowem w ramach programu „Uniwersytet Najlepszych”. Uroczyste podpisanie umowy zaplanowano na 30 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Chorzowa. Dokumenty sygnować będą wiceprezydent miasta Wiesław Ciężkowski oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Program „Uniwersytet Najlepszych” ma na celu: rozwijanie pasji najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także prezentowanie oferty edukacyjnej uczelni oraz zachęcanie młodych osób do podjęcia studiów w województwie śląskim. Pomysłodawcami tej inicjatywy są Uniwersytet Śląski oraz miasto Katowice.

W ramach drugiej edycji przedsięwzięcia dziesięcioro najlepszych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zamieszkałych na terenie Chorzowa będzie mogło rozpocząć pracę pod okiem tutora – opiekuna naukowego wspierającego wybór optymalnej ścieżki naukowej i dostosowanie jej do zainteresowań ucznia. W tej edycji programu wsparcie najzdolniejszych uczniów z województwa śląskiego, poza Katowicami i Chorzowem, zapewni również miasto Sosnowiec.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Uniwersytet Najlepszych” znajdują się na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.