facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Oferta dla szkół

Uniwersytet Śląski w Katowicach od wielu lat wspiera nie tylko studentów, lecz także uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczelnia prowadzi szereg ciekawych akcji skierowanych do młodzieży, m.in. „Śląską Noc Naukowców”, „Osobliwości świata fizyki” i „Święto Liczby Pi”, a także Dni Otwarte poszczególnych Wydziałów i Jednostek Dydaktycznych oraz prezentacje oferty edukacyjnej w szkołach.

Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości przygotowane zostały kursy i warsztaty przedmaturalne w ramach Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów. Udział w organizowanych przez Uniwersytet Śląski zajęciach i spotkaniach pozwala nie tylko na poszerzenie zakresu swojej wiedzy, ale także na zapoznanie się z uczelnią, jej studentami oraz wykładowcami.

Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach nieobca jest idea uczenia się przez całe życie.   Oprócz 76 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w tym 4 w języku angielskim oraz 238 specjalności w tym 11 w języku angielskim i 1 w języku angielskim i niemieckim oferowane są także zajęcia i warsztaty w ramach funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przygotowane przez UŚ oferty pomagają rozwijać i wzbogacać dotychczasowe zainteresowania, wiedzę i umiejętności zarówno młodszych, jak i starszych słuchaczy.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.