facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Oferta dla szkół

Uniwersytet Śląski w Katowicach od wielu lat wspiera nie tylko studentów, lecz także uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczelnia prowadzi szereg ciekawych akcji skierowanych do młodzieży, m.in. „Śląską Noc Naukowców”, „Osobliwości świata fizyki” i „Święto Liczby Pi”, a także Dni Otwarte poszczególnych Wydziałów i Jednostek Dydaktycznych oraz prezentacje oferty edukacyjnej w szkołach.

Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości przygotowane zostały kursy i warsztaty przedmaturalne w ramach Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów: "Intensywne Warsztaty Maturalne" oraz "Szybkie Powtórki Maturalne". Udział w organizowanych przez Uniwersytet Śląski zajęciach i spotkaniach pozwala nie tylko na poszerzenie zakresu swojej wiedzy, ale także na zapoznanie się z uczelnią, jej studentami oraz wykładowcami.

Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach nieobca jest idea uczenia się przez całe życie.   Oprócz 76 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w tym 1 międzyobszarowy, 3 w języku angielskim oraz 236 specjalności w tym 7 w języku angielskim oferowane są także zajęcia i warsztaty w ramach działalności Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim. Przygotowane przez Uniwersytet Otwarty UŚ zajęcia pomagają rozwijać i wzbogacać dotychczasowe zainteresowania, wiedzę i umiejętności zarówno młodszych, jak i starszych słuchaczy. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie jednostki https://www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/ oraz https://www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/uniwersytet-otwarty-dla-szkol/

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.