facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski oferuje 76 kierunków studiów i  236 specjalności. Uczelnia kształci obecnie blisko 25 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.