facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

18 lutego 2014 roku zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Wiesława Banysia rozpoczęło działalność Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Kolegium ISM stanowi połączenie i rozwinięcie istniejących na Uniwersytecie Śląskim jednostek prowadzących kształcenie interdyscyplinarne: Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMP).

MISH + MISMP = ISM

Siedziba Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych mieści się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, pok. 141 (e-mail: ism@us.edu.pl, tel. 32 359 13 05, tel. 32 359 20 59).

Szczegółowe informacje na temat Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych – ISM w 5 krokach: http://ism.us.edu.pl/5.pdf. Więcej informacji: http://ism.us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.