facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Gala „Śląskie Asy”

Gala „Śląskie Asy” to uroczystość organizowana corocznie przez Uniwersytet Śląskich w Katowicach. W jej trakcie Uczelnia honoruje najzdolniejszych i wyróżniających się dodatkową aktywnością uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Do udziału w gali mogą zostać zgłoszeni laureaci oraz finaliści konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich oraz olimpiad stopnia centralnego uwzględnionych w spisie konkursów i olimpiad.

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. O zakwalifikowaniu ucznia do gali dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Uroczystość odbywa się z końcem września danego roku. Szczegółowe zasady kwalifikacji laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określone są w regulaminie.

Kontakt:
Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
e-mail: dlaszkol@us.edu.pl
tel: 32 359 20 41

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.