facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 – dodatkowe nabory

Uniwersytet Śląski prowadzi dodatkowy nabór na wybrane kierunki i specjalności. W połowie lipca zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020. Dodatkowa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jest uruchamiana w sytuacji, gdy po zakończeniu naboru podstawowego nie został wypełniony limit miejsc i wydziałowa komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego.

Lista aktualnie otwartych rejestracji w naborach podstawowych i uzupełniających dostępna jest na stronach:


Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia – kontakt:

  • adres e-mail: rekrutacja@us.edu.pl,
  • tel.: 32 359 17 70, 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22, 667 771 009.


Kandydaci mogą również uzyskać pomoc w punkcie informacyjnym zlokalizowanym w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 10) – czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.