facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

X Chorzowski Festiwal Nauki

„Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość” to temat przewodni tegorocznej edycji Chorzowskiego Festiwalu Nauki, którego celem jest popularyzacja nauki, promocja najważniejszych osiągnięć technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań kulturą, sztuką i nauką.

Festiwal, który odbywać się będzie od 12 do 16 marca 2018 roku, zostanie zainaugurowany w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1a). Wydarzenie rozpocznie się projekcją wspomnieniowego filmu „10 lat Festiwalu Nauki”, zgromadzonych gości powita prezydent Chorzowa mgr inż. Andrzej Kotala, natomiast wykład inauguracyjny pt. „Człowiek jako superorganizm” wygłosi prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. 

W programie festiwalu zaplanowano m.in. warsztaty biologiczne, dziennikarskie, matematyczne, chemiczne, fizyczne, zorganizowane zostaną także: pokaz pracy psów terapeutycznych, gra miejska oraz spotkania z różnymi dziedzinami nauki. W ramach wydarzenia odbędzie się również XII edycja Święta Liczby Pi z licznymi wykładami, warsztatami, pokazami i konkursami. Bogaty program zgodnie z tematem przewodnim ma pokazać uczestnikom rolę, jaką odgrywają dokonania naszych poprzedników oraz ich wpływ na przyszłość ludzkości.

Festiwal organizowany jest przez Miasto Chorzów przy współpracy z ośrodkami akademickimi oraz środowiskami pozauczelnianymi. Współorganizatorem jest Uniwersytet Śląski.

Program spotkań oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.festiwalnauki.chorzow.eu

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.