facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

XXXV Osobliwości Świata Fizyki

Pokazy, wykłady i eksperymenty składają się na program tegorocznej XXXV edycji Osobliwości Świata Fizyki. Tematyka spotkań związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie będą mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów: „Pod napięciem…” oraz „Ogień – przyjaciel czy wróg?”. Wydarzenie odbywać się będzie od 9 do 27 września 2019 roku w salach audytoryjnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14).

Program „Uniwersytet Najlepszych” – rekrutacja uzupełniająca do II edycji

Już 2 września br. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do drugiej edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”. Możliwość dołączenia do „Najlepszych” ponownie otrzymają młodzi ludzie spełniający regulaminowe kryterium – osoby uczącej się i zamieszkałej na terenie Chorzowa oraz Sosnowca. „Uniwersytet Najlepszych” to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice. W kolejnej edycji program został rozszerzony o kolejne miasta – wsparcie wyróżniającym się uczniom w roku akademickim 2019/2020 zapewnią również Chorzów oraz Sosnowiec.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 – dodatkowe nabory

Uniwersytet Śląski prowadzi dodatkowy nabór na wybrane kierunki i specjalności. W połowie lipca zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020. Dodatkowa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jest uruchamiana w sytuacji, gdy po zakończeniu naboru podstawowego nie został wypełniony limit miejsc i wydziałowa komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego.

Lista aktualnie otwartych rejestracji w naborach podstawowych i uzupełniających dostępna jest na stronach:

Zawarcie umowy z miastem Chorzowem w ramach programu „Uniwersytet Najlepszych”

Uniwersytet Śląski w Katowicach podejmie współpracę z miastem Chorzowem w ramach programu „Uniwersytet Najlepszych”. Uroczyste podpisanie umowy zaplanowano na 30 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Chorzowa. Dokumenty sygnować będą wiceprezydent miasta Wiesław Ciężkowski oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Konferencja podsumowująca pierwszą edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”

18 czerwca 2019 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”, podczas której uczestnicy programu zaprezentowali efekty całorocznej pracy pod okiem opiekuna naukowego w trzech obszarach nauk – sztuki, nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych oraz nauk humanistyczno-społecznych. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się nie tylko Najlepszych i ich tutorzy, ale także zaproszeni goście, w tym najbliżsi oraz uczniowie klas, do których uczęszczają uczestnicy programu wraz z ich nauczycielami.

Rekrutacja do drugiej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych” trwa!

Rekrutacja do drugiej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych” trwa! Jest to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach. W tej edycji program rozszerzony został o kolejne miasta – wsparcie najzdolniejszym uczniom z województwa śląskiego zapewnią również Chorzów oraz Sosnowiec.

Doświadczaj. Studiuj! Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Już 3 czerwca 2019 roku rozpocznie się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim. Uczelnia w roku akademickim 2019/2020 przygotowała bogatą ofertę edukacyjną, która umożliwi studentom nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań, lecz także odnalezienie się na rynku pracy. Kandydaci mogą wybierać spośród wielu kierunków i specjalności z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki, a na osoby o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia czekają indywidualne studia międzydziedzinowe.

Zakończenie roku szkolnego w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

31 maja 2019 roku o godz. 17.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, działającym pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły. W wydarzeniu udział wezmą uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz pełnomocnik rektora UŚ ds. promocji i współpracy ze szkołami. Najlepsi absolwenci, poza dokumentami potwierdzającymi ukończenie szkoły, otrzymają listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, a także gadżety uniwersyteckie.

Akcja „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”

Jak co roku w pierwszych dniach maja Uniwersytet Śląski wspiera uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminów maturalnych. Abiturienci liceów objętych patronatem UŚ – I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka i X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach otrzymują w prezencie specjalnie przygotowane na to wydarzenie długopisy z hasłem „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”.

Świąteczny kiermasz w rektoracie UŚ

8 i 11 kwietnia 2019 roku na parterze w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) w godzinach od 9.00 do 13.30 odbywać się będzie świąteczny kiermasz prac artystycznych podopiecznych Ośrodka św. Faustyny w Tychach.

Ośrodek św. Faustyny realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy sprawności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Celem ośrodka jest polepszenie jakości życia uczestników poprzez zmniejszenie procesu wykluczenia społecznego.

Dzień otwarty Instytutu Informatyki

29 marca 2019 roku o godz. 9.00 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) rozpocznie się dzień otwarty. Zajęcia i wykłady, odbywające się w ramach wydarzenia, adresowane są do osób zainteresowanych studiowaniem kierunków związanych z informatyką.

Przedstawiciele uczelni na Ogólnopolskich Targach Edukacja 2019

Już w najbliższy wtorek 26 marca 2019 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej „SPODEK” w Katowicach rozpoczną się XXI Ogólnopolskie Targi Edukacja 2019. Przez dwa dni, 26 i 27 marca w godzinach od 9.00 do 16.00, osoby zainteresowane podjęciem studiów będą miały okazję do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół wyższych, zawodowych, policealnych oraz językowych, a także do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami poszczególnych uczelni.

Spotkanie ze stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego

W roku akademickim 2018/2019 stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia otrzymało 12 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane były za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie, a wysokość stypendium wynosiła 15 tys. zł w przypadku studentów oraz 25 tys. zł – w przypadku doktorantów.

Wystawa „Śląska Nagroda Naukowa” w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Od 4 do 29 marca 2019 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (ul. Mikołowska 72A) eksponowana jest wystawa poświęcona Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. Nagroda ta to wyróżnienie przyznawane badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dzień otwarty w Instytucie Fizyki

Zapraszamy Państwa do udziału w Dniu otwartym Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego, który odbędzie się 1 kwietnia 2019 roku w godzinach 10.00-14.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty). Wydarzenie skierowane jest w pierwszej kolejności do uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach związanych z fizyką oraz osób planujących rozpoczęcie studiów doktoranckich. Przedstawiona zostanie oferta dotycząca kierunków studiów i badań naukowych, a także inne możliwości oferowanych przez Instytut Fizyki.

Dzień otwarty na Wydziale Artystycznym

13 marca 2019 roku o godz. 10.00 rozpocznie się Dzień otwarty Wydziału Artystycznego. W programie wydarzenia zaplanowano koncerty studentów edukacji artystycznej różnych specjalności, warsztaty, wystawy, wykłady i prezentacje przygotowane zarówno przez wykładowców, jak i studentów wydziału. Przewidywane jest ponadto zwiedzanie kampusu, a także konsultacje dla kandydatów na studia. Dzień otwarty zwieńczy jam session w wykonaniu gości, studentów oraz wykładowców Instytutu Muzyki.

Wielkie dyktando TRZY POKOLENIA o tytuł Bytomskiego Mistrza Ortografii 2019

8 kwietnia 2019 roku w Bytomskim Centrum Kultury (plac Karin Stanek 1) już po raz szósty odbędzie się międzypokoleniowy konkurs ortograficzny TRZY POKOLENIA o tytuł Bytomskiego Mistrza Ortografii 2019. W dyktandzie organizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W.

Wystawa pn.. „Śląska Nagroda Naukowa” w Bibliotece Śląskiej

Od 31 stycznia do 28 lutego 2019 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1) eksponowana będzie wystawa poświęcona Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. Jest to wyróżnienie przyznawane badaczom i twórcom, którzy nie tylko w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, ale również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Kolejna edycja Zimowych Powtórek Maturalnych

Celem Zimowych Powtórek Maturalnych jest uzupełnienie i powtórzenie wraz z uczniami z województwa śląskiego najważniejszych zagadnień, a także zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się błędy w arkuszach maturalnych. Zajęcia, które zostaną poprowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, opierać się będą na nowoczesnych metodach dydaktycznych i wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Interaktywne wykłady wsparte multimedialnymi prezentacjami umożliwią uczestnikom Zimowych Powtórek Maturalnych usystematyzować wiedzę i rozwiązywać zadania maturalne.

Chrońmy Świat! Wydarzenie towarzyszące COP24

Uniwersytet Śląski Dzieci we współpracy z Katowicami Miastem Ogrodów Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Theater Bonn i organizacją Save The World organizują projekt pt.

3. Śląski Festiwal Nauki Katowice - rejestracja grup zorganizowanych

Jeśli jesteś nauczycielem/opiekunem/wychowawcą i chcesz zabrać na ŚFN swoich uczniów/podopiecznych/wychowanków, musisz zarejestrować swoja grupę, aby w ogóle wejść na teren Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Możesz zrobić to za pośrednictwem formularza, którzy znajdziesz TUTAJ. Do każdej grupy zorganizowanej zostanie przydzielony festiwalowy wolontariusz, który nakreśli po krótce plan przestrzeni festiwalowej i wskaże najważniejsze ogólnodostępne atrakcje.

Dzień z Uniwersytet Śląskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu

5 grudnia 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu odbędzie się wydarzenie pn. „Akademicka Emilka”, czyli Dzień z Uniwersytet Śląskim.

W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i warsztaty naukowe prowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego.

Przegląd Garażowych Wynalazków ponownie w programie 3. ŚFN KATOWICE

Już w styczniu 2019 roku odbędzie się kolejna edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Jednym z elementów 3. ŚFN ma być strefa OFF Science i odbywający się w niej Przegląd Garażowych Wynalazków, który okazał się istotnym rozszerzeniem formuły ubiegłorocznego festiwalu.

Inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”

24 października 2018 r. o godzinie 11.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się uroczysta inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”. Projekt w ma na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych mieszkańców Katowic, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pokazanie im bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w stolicy województwa śląskiego.

Gala „Śląskie Asy” 2018

27 września 2018 roku (czwartek)o godz. 13.00 w sali kinowej Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego UŚ (ul. św. Pawła 3, Katowice) odbędzie się uroczysta gala „Śląskie Asy” 2018, podczas której nagrodzeni zostaną najzdolniejsi uczniowie ze szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim. W ten sposób Uczelnia pragnie wyróżnić młodych ludzi, którzy wykraczając poza podstawę programową podejmują dodatkowe wyzwania naukowe.

Salon Maturzystów 2018

Organizowany w szesnastu miastach Salon Maturzystów Perspektywy 2018 to miejsce spotkań kandydatów na studia z przedstawicielami uczelni oraz z reprezentantami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Uczniowie mają okazję nie tylko zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na wybranych kierunkach studiów, ale również dowiedzieć się więcej o interesującej ich uczelni oraz zdobyć wszelkie informacje na temat matury.

51. inauguracja roku akademickiego

W poniedziałek 1 października 2018 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. JM Rektor oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

Wydarzenie będzie transmitowane przez telewizję internetową na stronie: youtu.be/GT32kD_aCcE.

Klasa Uniwersytetu Śląskiego z nauką języka chińskiego – podpisanie trójstronnego porozumienia

W poniedziałek 3 września 2018 roku o godzinie 14.00 na Wydziale Nauk Społecznych, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach, odbędzie się podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim i Miastem Katowice.

Uczniowie zainaugurują rok szkolny na Uniwersytecie Śląskim

We wrześniu Uniwersytet Śląski gościć będzie uczniów i nauczycieli czterech szkół ponadgimnazjalnych działających pod patronatem uczelni. Na Wydziale Nauk Społecznych, na Wydziale Nauk o Ziemi oraz w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbędą się uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego 2018/2019.

„U-kierunkuj się!” – quiz dla kandydatów na studia magisterskie

Już od roku dostępny jest quiz, który pomaga kandydatom na studia I stopnia w podjęciu decyzji przy wyborze odpowiedniego kierunku studiów. W tym roku uruchomiliśmy także quiz dla kandydatów na studia magisterskie, który na podstawie typu osobowości oraz zainteresowań kandydata pozwala na uzyskanie informacji na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego dopasowanej pod kątem indywidualnych predyspozycji.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.